Tuto středu, 25. listopadu, budeme prožívat tzv. "Červenou středu (angl. „Red Wednesday“). Je to den, kdy se chceme zvlášť modlit a myslet na lidi pronásledované pro svoji víru.

Zhruba 60 % světové populace žije v zemích, které nerespektují náboženskou svobodu, tedy 6 z 10 lidí na světě nemůže svou víru projevovat v naprosté svobodě.

Symbolem tohoto dne je červená barva, barva krve prolité lidmi, kteří kvůli své víře museli zaplatit svým životem nebo kteří kvůli své víře trpí.

Je to den, kdy si můžeme nově uvědomit, jakým je darem, že žijeme v zemi, kde můžeme svoji víru svobodně vyznávat a rozvíjet a může nás povzbudit, abychom těchto darů dobře využívali a správně rozvíjeli.

 

Články k tématu pronásledování pro víru

 3605