V překladu znamená: „Věda v době nemoci nemlčí.“

Těchto několik řádků je ohlédnutím za velkým úspěchem našeho studenta Šimona Sukupa v rámci SOČ. A zároveň splátka dluhu, jelikož jeho výkon zapadl ve spoustě událostí, které nás během tohoto času potkaly.

Proč se k tomu vracím? Šimon je ukázkou toho, že ani v době probíhající pandemie vědecká činnost studentů nemusí strádat a mlčet. Obsadil totiž 2. místo v celostátním finále SOČ v oboru fyzika a dostal se do licitace pro mezinárodní finále středoškolské odborné činnosti. Velkým úspěchem je to již z toho důvodu, že takto daleko se naši studenti nedostali už pěknou (můžeme počítat na desetiletí) řádku let.

Další důležitou zprávou je, že celá práce i s obhajobou proběhla během první vlny pandemie, kdy studenti nejenže museli zvládnout vypracovat své Opus Magnum, ale taky zvládnout video prezentaci tak, aby na dálku dokázali přesvědčit porotu o kvalitě svého výzkumu. To vše se Šimonovi podařilo na výtečnou.

Šimone, tak se zpožděním velká gratulace. A pro vás ostatní může být tento úspěch světlem na konci tunelu v tomto dlouhém šedém čase. Nebojte se věnovat tomu, v čem jste dobří nad standard školní výuky. Třeba právě toto je vaše cesta mezi otazníky, kam po studiu na Arcibiskupském gymnáziu.

Karel Gamba

3602

3602