Milí maturanti, vážení rodiče,

od středy 25. 11. 2020 bude na základě nařízení vlády obnovena prezenční výuka žáků maturitního ročníku. Výuka bude probíhat podle pravidel vydaných MŠMT. Prosím všechny studenty o dodržování všech níže uvedených pokynů.

Tuto středu, 25. listopadu, budeme prožívat tzv. "Červenou středu (angl. „Red Wednesday“). Je to den, kdy se chceme zvlášť modlit a myslet na lidi pronásledované pro svoji víru.

Zhruba 60 % světové populace žije v zemích, které nerespektují náboženskou svobodu, tedy 6 z 10 lidí na světě nemůže svou víru projevovat v naprosté svobodě.

V překladu znamená: „Věda v době nemoci nemlčí.“

Těchto několik řádků je ohlédnutím za velkým úspěchem našeho studenta Šimona Sukupa v rámci SOČ. A zároveň splátka dluhu, jelikož jeho výkon zapadl ve spoustě událostí, které nás během tohoto času potkaly.

Jan Doubrava z kvarty zvítězil v krajském kole Logické olympiády, které se konalo on-line formou v pátek 6. listopadu. Krajského kola se zúčastnilo 58 soutěžících z celého Zlínského kraje. Janu Doubravovi gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Kompletní výsledkovou listinu si můžete prohlédnout tady.

V neděli 7. listopadu byla ukončena soutěž o logo mezinárodního projektu Erasmus+ KA2 Climate Change Agents. I přes uzavření školy se do soutěže přihlásilo 22 studentů se svými návrhy.

Už v loňském roce debatní klub AG navázal spolupráci s debatním klubem Ponto velehradského gymnázia. Ponto podobně jako DKAG v době distanční výuky nezahálí a uspořádalo 6. 11. 2020 online besedu o žhavém tématu – o volbách prezidenta USA, které v současnosti s napětím sledujeme. Díky vzájemné spolupráci se členové DKAG mohli debaty také zúčastnit.

V měsíci listopadu máme možnost získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Vzhledem k mimořádnému období, které prožíváme v souvislostí s pandemií, byly podmínky k získání odpustků upraveny.

Máte zájem se každý pracovní den v měsíci listopadu nechat inspirovat Božím slovem, které ten den zaznívá v evangeliu mše svaté? Zaměstnanci školy si připravili krátkou myšlenku s drobným poselstvím do našeho běžného života. Najdete ji každé ráno od pondělí do pátku od 8.30 hodin na Facebooku školy nebo na školním kanále Youtube.

V dříve nevyužívaných prostorách pod schody naproti učebně dějepisu vznikl nový odpočinkový prostor pro studenty AG. Pevně věříme, že až se studenti do školy vrátí, pohovku ocení.

Po stavebních úpravách má návštěvní místnost AG novou podobu. Doufáme, že nové obložení a opravené stoly přispějí k dobré atmosféře prostoru a studentům se zde bude dobře učit. Už aby zase sloužila všem studentům. Těšíme se na jejich návrat.

Milé studentky a studenti,

prožíváme složitou dobu, která ale může být rovněž příležitostí k osobnímu rozvoji. S osobním rozvojem souvisí životní radosti a starosti.

Bližší informace k online psychologickým konzultacím.

Štěstí je teď (malý kurz prožívání štěstí).

Minulý týden si naši studenti vyzkoušeli zkoušky vedoucí k získání mezinárodních certifikátů z anglického jazyka nanečisto.

V úterý dopoledne, těsně před uzavřením škol kvůli covidu, se naši studenti sekundy ještě stihli zúčastnit videokonference se třemi školami z mezinárodního týmu. Postupně se představili studenti naší školy, studenti z Estonska, Španělska a Řecka.

je projektem mezinárodní spolupráce s dalšími školami z různých evropských zemí. V rámci těchto projektů žáci školy spolupracují na společném tématu a na výstupech projektu, vyměňují si zkušenosti nebo organizují aktivity na mezinárodní i lokální úrovni. Projekt naším žákům také umožní krátkodobé pobyty na partnerských školách.

V úterý 6. října jsme společně s otcem biskupem Hrdličkou měli slavit výročí posvěcení kaple Panny Marie a při té příležitosti měly být požehnány opravené varhany.

Vážení rodiče, studenti, zaměstnanci školy, na základě Mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně vyhlášené dne 2. října 2020 č. 9/2020 s účinností ode dne 5. října 2020 do 18. října 2020 nařizuji distanční vzdělávání pro studenty vyššího gymnázia Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.

I když máme zkušenosti s distanční výukou na jaře, není na škodu připomenout si tipy, které nám mohou pomoci ji zvládnout.

Přihlášky na přípravu přijetí svátosti biřmování v tomto školním roce můžete odevzdat i po příchodu zpět do školy po ukončení distanční výuky. Formulář je k dispozici ke stažení na webu školy v záložce "Duchovní - příprava ke svátostem."

Důrazně žádám všechny žáky školy, aby si ve svém zájmu podle tohoto odkazu vytvořili své osobní Edupage účty.
Budou vám sloužit pro obnovení hesla v případě jeho ztráty.

Děkuji za spolupráci. M. Valenta

Byla nastavena možnost samoresetování si hesla v případě, že heslo do Office365 zapomenete. Pro tuto možnost je nutné si zaregistrovat buď telefonní číslo nebo emailovou adresu (nebo oboje).

Malý výlet k soutoku dvou řek, které v roce 1997 napáchaly velké škody, se uskutečnil ve středu 16.9.2020. Den církevního školství jsme oslavili cestou přes obce Záříčí, Troubky (nejvíce postižené rozlitím řek Moravy a Bečvy), odbočili těsně před mostem nad řekou Moravou a žasli nad poklidnými „potůčky“, které se pokojně slévají v jeden tok.

Cyklus cestovatelských besed zahájil v AGbaru 14.9.2020 náš školní kaplan otec Petr Káňa. O prázdninách chtěl sice putovat do Medugorje, ale koronavirové okolnosti mu v tom zabránily.

Společně s třídami druhých ročníků jsme zahájili nový školní rok pobytem na Tesáku. Po příjezdu jsme jej ihned začali sportovními hrami, při kterých jsme se celí pořádně ušpinili. Večer nás čekal hromadný táborák, kde jsme si za doprovodu kytary zazpívali táborové písně.

Adaptační pobyt jsme zahájili příjezdem do Pačlavic a následným ubytováním na zdejší faře. Program začal v 16.00. Seznámili jsme se s řádem a pustili se do hry.

Chcete zažít smršť zábavy? Vydejte se s námi do Městského divadla ve Zlíně na skvělou komedii Splašené nůžky.  

Kdy? 23. 9. 2020

Za kolik? 160 Kč

Na svátek sv. Ludmily, patronky vychovatelů, slaví církevní školy v naší zemi již od roku 2000 svůj svátek. Také na naší škole jsme si chtěli tento den více připomenout a projevit vděčnost za možnost vzdělávání v křesťanském prostředí.

V úterý 15. září 2020 nás na večerní mši svaté navštívil P. Milan Maštera.

Milan na AG působil minulý rok jako jáhen, tudíž se na něj těšila plná kaple nejen studentů, ale i profesorů a ostatních pracovníků.

Přes nepříznivou epidemiologickou situaci se v úvodu školního roku podařilo zorganizovat několik projektových dnů s fyzikou.

Po dlouhé pauze zapříčiněné epidemiologickou situací jsme zahájili školní rok netradičně: vyrazili jsme ze školy ven, strávit se spolužáky a učiteli tři dny zábavou, sportem i prací.

Byl první školní den, po zahajovací mši svaté se sešly tři třídy nových prváků. Sraz byl u kostela sv. Jana Křtitele, odkud jsme odjížděli směr Archa-Rajnochovice! Byl to deštivý den, proto byla druhá skupina prváků velice ráda, když jim po půl hodině čekání, autobus také konečně dorazil. Byla to taková cesta do neznáma, ještě jsme se vůbec neznali a netušili jsme, co nás čeká.

První letošní opékání špekáčku s prvákama z Domova mládeže, bylo tradičně na farní zahradě u Panny Marie. Počasí bylo ideální a tak, jsme hlavně byli spolu a bylo nám fajn.

Před rokem jsme prostřednictvím veřejné sbírky začali střádat finance na generální opravu varhan v kapli Panny Marie. Do dnešního dne jsme díky všem štědrým dárcům vybrali krásných 435 000 Kč. Varhany jsou již téměř opraveny a všichni se těšíme, až se nám znovu rozezní. Pevně věříme, že to bude 6. října 2020 od 17.00 hodin při příležitosti 160 let od posvěcení kaple.

Arcibiskupské gymnázium je jednou z prvních škol, které se rozhodly využít při vzdělávání systematický osobní přístup k žákům. Zavádí proto pilotně projekt Doprovázení – společně na cestě. Učitelé, kteří se pro účely tohoto projektu připravují, se budou pravidelně individuálně scházet s žáky a věnovat se jim.

V rámci oslav dne církevního školství vás zveme ve středu 16.9. v 19.00 do auly AG na přednášku arch. Aleše Brotánka. Přednáška je inspirovaná encyklikou papeže Františka Laudato si', která má podtitul „O péči o společný domov“ a vybízí k boji proti zhoršování životního prostředí.

Srdečně zveme v pondělí 14.9.2020 v 18 hod. do AG baru na přednášku našeho školního kaplana  Mgr. Petra Káni. Přednáška s názvem "Za 8 dní téměř  800 km" představí jeho prázdninové cykloputování.

Roušky – od 10. 9. 2020 je v celé ČR povinnost nosit roušky (případně šátky a šály) ve společných prostorách škol a školských zařízení a vysokých škol – např. chodby a toalety. Roušky se nosit nemusí tedy například v učebnách, laboratořích nebo tělocvičnách. Stejně tak se roušky nemusí nosit v kabinetech a jiných prostorech vymezených pro zaměstnance. Doporučujeme v rámci možností v prostorech vyhrazených pro zaměstnance preventivní opatření aplikovat (zejm. udržování vzdálenosti, větrání a případně nošení roušek).

Po téměř půlroční odmlce se žáci naší školy vrátili opět do svých lavic. V úterý 1. září zahájili nový školní rok společnou mší svatou v kostele sv. Mořice.

Poslední týden v srpnu se na Hostýnku konal seznamovací pobyt pro nás, studenty primy, tedy pro ty, kteří i přes tu nelehkou, distanční formu výuky nějakým zázrakem složili přijímací zkoušky a během prázdnin se z nich stali studenti gymnázia.

Hello Everybody, I am pleased to say that this year I am again able to offer an extra conversation class for the 1–3 year students.

Uvažujete o mezinárodním certifikátu z anglického jazyka a nevíte, zda jste na té správné úrovni? Nabízíme vám možnost projít zkouškou nanečisto. Za 300,- můžete zkusit pretest FCE nebo CAE přímo u nás na škole. Testování proběhne ve středu 7.10. od 8:00.

Naše škola již několikátým rokem nabízí možnost připravit se na FCE. Nepovinný předmět se bude probíhat vždy ve středu od 14:00 do 15:30. Studenti musí projít vstupním testem, který se bude konat ve středu 9.9 ve 14h. Zájemci hlaste se u Mgr. Svatavy Hrdé do pondělí 7.9. přes Edupage.

Svatava Hrdá

Zájemci o nepovinnou konverzaci s rodilým mluvčím Gerdem Simonem, přihlaste se prosím do 9.9. na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo prostřednictvím svých vyučujících němčiny, které vám rovněž podají bližší informace. Konverzace je určena studentům 2. a 3. ročníku, 4.K a 5.K.

Nepovinná konverzace pro přihlášené studenty startuje ve čtvrtek 10.9. a to 10. vyučovací hodinu v učebně N2.

V sobotu 22. srpna proběhla na Svatém Hostýně tradiční pouť pedagogů před zahájením školního roku. Pozvání jako hlavní celebrant a následně přednášející přijal P. Marek Orko Vácha.