15. září si připomeneme 1100 let od smrti sv. Ludmily.

Ve středu 17. 2. jsme měli možnost společně slavit postní mši svatou s udílením popelce. Postní bohoslužbu slavil o. Petr v kapli Panny Marie za přítomnosti některých zaměstnanců a studentů naší školy. Ostatní studenti a zaměstnanci mohli sledovat mši svatou na školním kanále YouTube.

Storytelling byla velká tvůrčí výzva pro všechny studentky volitelného předmětu Tvůrčí psaní, ve které hledaly vlastní cestu vyprávění o známých osobnostech (Ch. Chaplin, E. Piaf, J. Werich, E. Presley, C. Chanel, R. Charles, Toyen, ad.). Vzniklo mnoho pěkných a zajímavých textů o životech umělců nebo třeba jen o střípku jejich života, o důležité osudové události.

Nedávno jsme si připomněli Den bezpečnějšího internetu. O bezpečnost se ovšem nestaráme jen druhé úterý v únoru, ale po celý rok. Přidejte se proto k těm, kteří se chtějí o bezpečnosti víc, a pusťte se do videokurzu NETVOR.

Zdravíme všechny zájemce o životní prostředí!

Jsme skupinka šesti děvčat z 2. S a rozhodly jsme se zapojit do projektu Komenský 2020. Jde o projekt k 350. výročí úmrtí Jana Amose Komenského. Cílem projektu je oslovit českou společnost s Komenského poselstvím k nápravě věcí lidských.

Po dlouhém čase vás opět vítá podcast SPAGu Na vlnách. Díky úspěchu pilotní epizody jsme se rozhodli v tomto projektu pokračovat. Od této doby bude alespoň jedenkrát za dva týdny vycházet nový díl. 

Dnes 9. února je Den bezpečnějšího internetu. Připadá na druhé úterý v únoru už od roku 2004 a jen v loňském roce se do něj zapojilo 170 zemí po celém světě.

Již několikátým rokem mají naši studenti možnost se připravovat na získání mezinárodního certifikátu FCE a v loňském roce jsme vytvořili i malou skupinku pro CAE.

V pátek 5. 2. proběhlo školní kolo německé konverzační soutěže, tentokrát netradičně online prostřednictvím MS Teams.

Každým rokem v únoru probíhá iniciativa Národní týden manželství (NTM). Během ní si připomínáme důležitost manželství a rodiny pro život každého z nás. Rodina, ve které vyrůstáme, každého z nás zásadně ovlivňuje a pokud jsme rodiči, tak také my ovlivňujeme životy nám svěřených dětí.

Mnozí se nás ptají, jak pokračuje oprava varhan. Proto krátké shrnutí.

Každoročně si druhé únorové úterý připomínáme Den bezpečnějšího internetu. Letos připadá na dnešek, tedy na 9. února. Využíváme této příležitosti k zahájení krátkého seriálu, který se zaměří na různá rizika spojená právě s užíváním internetu. 

Rádi bychom vám představili sestru Filipu, paní vychovatelku, která strávila 19 let v Rusku. Povídání s ní můžete sledovat a také se jí ptát v pondělí 8.2.2021 v 17 hod na našem youtube kanálu AGKM - Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži - YouTube

Na začátku roku proběhlo univerzitní kolo Překladatelské soutěže, kterou pořádala Univerzita Palackého v Olomouci. Kvůli současné situaci proběhlo i toto kolo, stejně jako to školní, online, což ovšem nijak nesnížilo jeho náročnost.

Křesťanský ekumenický web signály.cz připravil v rámci celoročního projektu digitální evangelizace vzdělávací semináře pro mládež. 

Úspěch Ondřeje Oharka ve filozofické soutěži 

Všechny vás zdravím z knihovny AG a ráda bych vás vybídla, aby jste využili tento koronavirový čas ke čtení a poznávání.

Vysílání rádia Proglas v úterý 12. 1. 2021 v 22.00 hodin – záznam najdete zde.

S historikem a učitelem dějepisu na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži Liborem Ondráčkem nad jeho novými knihami Kapitoly z dějin moravské církve I a II, s akcentem na osobnosti působící v letech 1856–1950 v Arcibiskupském chlapeckém semináři a gymnáziu v Kroměříži – cestovatele, skladatele, literáty, politiky či duchovní.

 

Milí studenti, zvu vás k možnosti využít online psychologické konzultace.

Do finále soutěže Logická olympiáda (LO) se v pondělí 14. 12. 2020 zapojil i Jan Doubrava ze 4.K. V kategorii C, která zahrnovala 1. až 4. ročník středních škol, obsadil 29. místo z celkem 69 účastníků. Honzovi k jeho výsledku gratulujeme, měl zde velkou konkurenci starších studentů.

Kuchařka 2.S nabízí jednoduché, ale praktické návody na přípravu nápojů, snídaní, svačin, obědů i večeří. Všechny recepty jsou vyzkoušené, fotografie vlastních výrobků jsme pro vás přiložili. 

Program FAST je mezinárodně uznávaný program, který se i díky Arcibiskupskému gymnáziu poprvé dostává do České republiky. Projekt je realizovaný v partnerské spolupráci s Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci.

Skvělé výsledky v mezinárodních soutěžích v ruském jazyce

Distanční výuka leckdy dovede potrápit, ale jednu výhodu přece jen má: umožňuje účast v mezinárodních soutěžích, jichž by bylo obtížné zúčastnit se prezenčně vzhledem k časové i finanční náročnosti.

Každý rok v předvánočním čase se mohou studenti zúčastnit školního kola Olympiády v českém jazyce. Letos bylo vše jinak. Ale ani distanční výuka nemohla zabránit studentům, kteří mají češtinu v oblibě, otestovat si znalosti rodného jazyka: vše proběhlo on-line formou.

Ve čtvrtek 17. prosince se žáci sekundy zúčastnili videokonference s partnerskými školami z Polska, Estonska, Španělska, Itálie a Řecka. Celkem se úspěšně podařilo připojit více než 60 žákům a učitelům. Setkání v sobě spojilo téma projektu – ekologii a Vánoce.

Ve středu 16. prosince předal pan ředitel Mgr. Košárek a Mgr. Hrdá ceny vítězkám soutěže o logo projektu Climate Change Agents, který je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie. Adéla Kopecká (4. B) a Ema Neckařová (1. P) za svá loga obdržely Kindle čtečku.

Studenti Arcibiskupského gymnázia – konkrétně 14 zástupců třídy 4K – mají možnost v letech 2020 – 2022 spolupracovat na projektu Erasmus+ s názvem Implementation and Acceptance of Environmental Protection Measures in the Czech Republic, Germany, Ireland and The United Kingdom. Na projektu se podílejí také žáci partnerského Egbert Gymnasium v Münsterschwarzachu, Glenstal Abbey School z Irska a St Laurence Education Trust z Anglie. Všechny spolupracující školy jsou katolické školy zřizované benediktinským řádem.

Dne 9. prosince jsme se zúčastnili online vyhlašování soutěže Knihovny Václava Havla o nejlepší studentský esej. Tato soutěž se koná každý podzim a studenti středních škol posílají své eseje, které píšou na vybrané téma. Letošním tématem se stala otázka: Co je nám do Běloruska?

Vítejte u našeho školního podcastu v režii SPAGu: Na vlnách. Jde o rozhovory s  osobnostmi AG –⁠ ať už jsou to učitelé, vychovatelé, případně kdokoliv jiný. Jeho cílem je poznat více nám známé tváře.

Zahrajte si s námi 2. díl AG HRY a procházejte se po chodbách školy. Poznejte, jak to u nás vypadá.

Po kliknutí na tento odkaz v nově otevřeném panelu klikněte vpravo nahoře na tlačítko Prezentovat.

Třída 1.P se zúčastnila známé soutěže Matematický klokan a hned dva žáci dosáhli v kategorii Kadet výborného umístění v rámci okresu Kroměříž.

V pondělí 7. 12. jsme s německým seminářem vyrazili do ulic Kroměříže. Jelikož jsme začali probírat maturitní otázku na téma "Meine Heimat und Kremsier" (mé rodné město a Kroměříž), rozhodli jsme se, že si všechny památky a zajímavosti ukážeme v praxi a hlavně v němčině.

V úterý 8. prosince jsme na naší škole oslavili svátek Neposkvrněného početí Panny Marie. V minulých letech vždy tento svátek a zároveň naši pouť slavila celá škola v kostele P. Marie, letos v důsledku hygienických opatření se konala slavnostní mše svatá ve školní kapli P. Marie.

Ihned po návratu žáků nižšího gymnázia pokračuje projektový tým v aktivitách dvouletého mezinárodního projektu Climate Change Agents, který se zaměřuje na problematiku životního prostředí a jeho ochrany.

I při studiu z domova se studenti účastnili soutěží. V listopadu se 17 odvážných postavilo dvěma textům, které měli co nejlépe přeložit z angličtiny do jazyka českého.

Na začátku měsíce listopadu si vždy připomínáme ty, kteří nás předešli na věčnost. Máme možnost získat plnomocné odpustky a pomoct jim nebo jiným duším v očistci, které to potřebují. Podmínkami pro získání plnomocných odpustků je sv. přijímání, sv. zpověď, modlitba na úmysl papeže, nemít zalíbení ani v lehkém hříchu a navštívit hřbitov a pomodlit se tam za zemřelé.

Duchovní program na AG

Studenti, kteří budou v prosinci ve škole, se mohou o duchovním programu na AG během adventu dozvědět zde.

239 studentek a studentů AG se od 18. do 20. listopadu zúčastnilo celostátního kola mezinárodní soutěže Bobřík informatiky.

Protože se letos nesestavoval celostátní žebříček ani se nepostupuje do dalších kol, známe jen výsledky v rámci naší školy.

Před námi je opět doba adventní. Každým rokem se na naší škole připravujeme na Vánoce účastí na rorátních mších sv. a také adventní aktivitou.

„Zvykla jsem si tady na věci, které by mi přišly dříve nemožné. Na zlomené dětské duše si však zvyknout nejde," napsala psycholožka Kateřina Šrahůlková z uprchlického tábora Moria v Řecku na blogu Aktuálně.cz. Paní Kateřinu pozvali studenti, kteří se zajímají o zoufalou situaci dětí v uprchlických táborech, na online setkání, jež se uskutečnilo 25. 11. 2020 na Teams.  

Křesťanský web pro mládež signály.cz připravil adventní online projekt s názvem 4 ADVENTNÍ MEETINGY, který má za cíl spojit mladé lidi k zamyšlení nejen nad identitou člověka, ale také nad hříchem, Boží láskou k člověku či k uvědomění si, kdo je Ježíš Kristus, jako Spasitel nebo jak se nechat vést v životě s Kristem. 

Studenti a vyučující AG v době distanční výuky rozhodně nezahálí a vyučují především prostřednictvím Teams. Výuka vzdáleným způsobem není jednoduchá, ale v systému jsme se již naučili efektivně pracovat a využívat pro výuku.

Milí maturanti, vážení rodiče,

od středy 25. 11. 2020 bude na základě nařízení vlády obnovena prezenční výuka žáků maturitního ročníku. Výuka bude probíhat podle pravidel vydaných MŠMT. Prosím všechny studenty o dodržování všech níže uvedených pokynů.

Tuto středu, 25. listopadu, budeme prožívat tzv. "Červenou středu (angl. „Red Wednesday“). Je to den, kdy se chceme zvlášť modlit a myslet na lidi pronásledované pro svoji víru.

Zhruba 60 % světové populace žije v zemích, které nerespektují náboženskou svobodu, tedy 6 z 10 lidí na světě nemůže svou víru projevovat v naprosté svobodě.

V překladu znamená: „Věda v době nemoci nemlčí.“

Těchto několik řádků je ohlédnutím za velkým úspěchem našeho studenta Šimona Sukupa v rámci SOČ. A zároveň splátka dluhu, jelikož jeho výkon zapadl ve spoustě událostí, které nás během tohoto času potkaly.

Jan Doubrava z kvarty zvítězil v krajském kole Logické olympiády, které se konalo on-line formou v pátek 6. listopadu. Krajského kola se zúčastnilo 58 soutěžících z celého Zlínského kraje. Janu Doubravovi gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Kompletní výsledkovou listinu si můžete prohlédnout tady.

V neděli 7. listopadu byla ukončena soutěž o logo mezinárodního projektu Erasmus+ KA2 Climate Change Agents. I přes uzavření školy se do soutěže přihlásilo 22 studentů se svými návrhy.

Už v loňském roce debatní klub AG navázal spolupráci s debatním klubem Ponto velehradského gymnázia. Ponto podobně jako DKAG v době distanční výuky nezahálí a uspořádalo 6. 11. 2020 online besedu o žhavém tématu – o volbách prezidenta USA, které v současnosti s napětím sledujeme. Díky vzájemné spolupráci se členové DKAG mohli debaty také zúčastnit.