Výprava studentů AG na hrad se uskutečnila v úterý 1.3.2022. Náš průvodce Ing. Martin Malina na nás nečekal s rukama složenýma v klíně, ale právě prováděl jarní řez stromů.

Stačilo pár hodin a řekli jsme si, že musíme ještě něco udělat.

Díky Vám všem z AGKM, díky Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, díky firmě Trachea s.r.o., díky obci Žalkovice, díky obci Nezamyslice a mnohým dalším anonymním jsme v pátek večer měli opět plné tři dodávky.

Po ročním covidovém výpadku se na AG vrátila poetická múza. I tak čelila karanténám, takže během února proběhla hned dvě školní kola recitační přehlídky (aby se dostalo na všechny nominované z třídních přehlídek).

Po delší odmlce se ve středu 2. března opět konalo okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce.

Společnou mší svatou na Popeleční středu vstoupili studenti a zaměstnanci Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži do doby postní. Školní mši svatou v kostele sv. Mořice celebroval P. Petr Káňa.

V úterý 1. března nás navštívil P. Libor Churý, absolvent AG v letech 1991–1995, který v současné době působí ve farnosti Lipník nad Bečvou.

Dne 3. března 2022 se na Gymnáziu L. Jaroše v Holešově konalo okresní kolo německé konverzační soutěže. Naši školu v něm reprezentovali čtyři studenti: Nikol Anna Valerián (2.S), Tadeáš Čech (2.S), Sára Gilíková (5.K) a Denis Fila (3.A).

Srdečně zveme na další z poutnicko-cestovatelských besed do studentského klubu. Tentokrát nám o svém ročním působení na misiích v Peru povypráví P. Jiří Augustin Zatloukal, OFM.

Ve dnech 23. 2. a 24. 2. jsme se my, třída 2. S, vypravili na výlet do Olomouce, abychom popřáli Mons. biskupu Josefu Hrdličkovi k jeho 80. narozeninám.

  1. Vyber si oblast, ve které chceš vykonat něco dobrého
  • modlitba
  • půst
  • almužna

Během prosince a ledna tohoto školního roku se na Arcibiskupském gymnáziu oficiálně scházela skupinka zájemců o synodální proces zahájený papežem Františkem v říjnu roku 2021.

Každoroční iniciativa na podporu manželských vztahů v rámci Národního týdne manželství letos proběhla 14. – 20. února a nesla název Ztráty a nálezy. V České republice se tento týden věnovaný manželům koná již šestnáctým rokem.

Ve čtvrtek 17.2. si zájemci o německý jazyk mohli vyzkoušet své znalosti v konverzační soutěži. Po poslechu přistoupili nejlepší studenti k ústní části, která se skládala z popisu obrázku a pohovoru na vylosované téma.

V úterý 1.2.2022 se uskutečnila odložená přednáška s názvem "Dva týdny v Texasu" našeho bratra jáhna Jožky Biernáta.

Ve středu 9.2. vyrazila skupina ministrantů do Opatství Matky Boží v Novém Dvoře, kde sídlí Řád cisterciáků přísné observance, zvaný též trapisté (podle opatství La Trappe).

Ve středu 2. února se na naší škole uskutečnila prodejní sbírka na Nadační fond Betlém nenarozeným. Tato organizace nabízí pomoc matkám, které v souvislosti s těhotenstvím ztrácejí bydlení, ocitají se v nepříznivé životní situaci a nezvládají tuto situaci řešit samy.

Srdečně zveme na přednášku absolventa AG Lukáše Urbana. Uskuteční se ve studentském klubu v úterý 15.2. 2022 od 18 hodin.

Srdečně vás zveme do naší školní galerie na výstavu výtvarné skupiny třídy 4. K s názvem INSPIRATIVNÍ OSOBNOSTI v typografických portrétech.

Překladatelskou soutěž vyhlašuje Filozofická fakulta UP v Olomouci. Soutěž probíhá ve dvou kolech a je příležitostí pro jazykově nadané studenty vyzkoušet si, jaké je to být profesionálním překladatelem.

Dne 14. ledna 2022 se konalo školní kolo 48. ročníku Olympiády v českém jazyce.  Zúčastnilo  se ho 28 žáků, kteří soutěžili ve dvou kategoriích.

Zveme Vás na cestovatelskou besedu s naším bratrem jáhnem o jeho předvánočním pobytu v americkém Texasu. Můžete se těšit na fotografie a videa nevšedních zážitků i obyčejného života zdejších lidí. Beseda se uskuteční v úterý 1. února od 18 hod v AG baru.

Rádi bychom pozvali všechny mladé do 30 - ti let na KURZ FILIP, který se bude konat v rámci postní duchovní obnovy 4. - 6. března 2022 na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. 

Ve středu 12. ledna večer o půl jedenácté jsme vyjeli z AG na pouť do Filipova v počtu šesti holek spolu s otcem Petrem a Pepou Greplem.

Slavnost Zjevení Páně jsme ve čtvrtek 6. ledna prožili také na naší škole. Dopoledne „Tři králové“ požehnali školní prostory, vestibul provonělo kadidlo a zaměstnanci v přilehlých kancelářích, sborovně, knihovně, na vrátnici i v dílně mohli přispět do tradiční Tříkrálové sbírky. Skupina studentů tři mudrce doprovázela svým zpěvem a na všech dveřích se objevil známý nápis K+M+B 2022.

Navštívil nás novokněz a absolvent AG P. Petr Janíček

V úterý 4. ledna sloužil večerní mši svatou absolvent AG P. Petr Janíček. V současné době působí jako kaplan v Přerově.

Do letošního adventu jsme vstoupili v neděli 28. listopadu. Otec Petr s bratrem jáhnem Josefem za účasti studentů i zaměstnanců AG požehnali v pondělí o hlavní přestávce školní adventní věnec. Společně jsme tedy započali adventní dobu.

Projekt "Sedm cest za vzděláním" se soustředil na umožnění výjezdů učitelů Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži za účelem jejich účasti na zahraničních kurzech. Celkem se uskutečnilo sedm mobilit.

V jedné z adventních střed se uskutečnila akce, kdy si studenti a pedagogové mohli přijít do učebny Matematiky a Zeměpisu napsat dopis na podporu nespravedlivě vězněných a utlačovaných obránců lidských práv či lidí, kteří měli odvahu postavit se za práva ostatních.

Zvlášť to platí v případě posledního dílu Veletrhu absolventů, který byl tentokrát zaměřen na pedagogické a umělecké fakulty. 

Studenti a zaměstnanci školy mají od školního roku 2019/2020 možnost přispívat prostřednictvím mezinárodní organizace Mary‘s Meals na jídlo dětem v chudých částech světa a tak jim zároveň zajistit přístup ke vzdělání.

Ve středu 15. prosince se před naší laboratoří uskutečnilo (už tradiční) rozsvícení chemického vánočního stromečku.

Ve středu 8. prosince o Slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie jsme mohli společně prožít poutní mši svatou v kostele P. Marie.

V úterý 14. prosince se poprvé oficiálně sešla skupina studentů spolu se zástupcem pedagogů a duchovních, aby se zapojili do synody zahájené papežem Františkem v říjnu tohoto roku v Římě.

Studenti semináře německého jazyka si vyzkoušeli provádět po Kroměříži v německém jazyce. Před zraky užaslých Kroměřížanů si bravurně poradili s texty, které si nastudovali z materiálů turistického centra i z dalších zdrojů.

Osmičlenná skupina studentů AG se ve dnech 28. 11. – 2. 12. 2021 na pozvání europoslankyně M. Šojdrové vydala do Bruselu. Jádrem skupiny byly úspěšné přispěvatelky do literární soutěže (17. listopad po 30 letech očima dnešních studentů) a debatní klub, sestavu účastníků ovšem zamíchal covid, takže ji doplnili další studenti AG na doporučení svých učitelů.

Křesťan a společnost – tak znělo téma duchovní obnovy zaměstnanců, kterou v sobotu 27. listopadu vedl P. Pavel Hofírek, farář v Rožnově pod Radhoštěm. Jednotlivé katecheze byly prokládány časem na ztišení a také možností k soukromému rozhovoru nebo svátosti smíření. Obnovu zakončila mše svatá v kapli Panny Marie.

Zájemci o studium na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži a jejich rodinní příslušníci jsou vítání dne 3. 12. 2022 v době 9–12 hodin při příležitosti dne otevřených dveří.
V celé budově školy je nutné mít nasazený respirátor na ústech i nose a dodržovat všechna aktuální nařízení vlády.
K dispozici Vám budou učitelé, vychovatelé i studenti.

Jmenuji se Šimon Sukup a v létě jsem zakončil šestileté studium na AGKM maturitní zkouškou. Od primy jsem věděl, že bych rád studoval některý z technických oborů a nejlépe na zahraniční univerzitě s výukou v angličtině.

Na naší škole funguje roverský kmen. Ten se skládá ze skautů naší školy, kteří se chtějí skautingu věnovat i přes týden, kdy jsou na internátě. A protože jeden ze skautských zákonů zní „skaut je prospěšný a pomáhá jiným“, rozhodli jsme se uspořádat sbírku potravin a základních hygienických potřeb pro Charitu Kroměříž.

V minulém týdnu byl na AG ukončen první běh programu FAST. AG je tak úplně první školou v České republice, která se do tohoto mezinárodního úspěšného programu zapojila. Program probíhal ve spolupráci s Teologickou fakultou UP.

Ve čtvrtek 24.11. se sešli absolventi AG, studující přírodovědné a technické obory se studenty třetího a čtvrtého ročníku školy.

Dne 12. listopadu proběhlo po roční pauze v aule našeho gymnázia další kolo České lingvistické olympiády. Po každoročních úspěších ve formě pravidelné účasti v celostátním kole byl tento rok ve znamení hledání nových tváří, které by nahradily již bývalé reprezentanty.

Ve středu, 24. listopadu, jsme prožívali tzv. Červenou středu (angl. „Red Wednesday“). Je to den, kdy se chceme zvlášť modlit a myslet na lidi pronásledované pro svoji víru.

V úterý 9. listopadu na svátek Posvěcení lateránské baziliky měly třídy 1.P a 2.S svoji ročníkovou mši svatou. U této příležitosti nás navštívil i novokněz P. Michal Staufčík.

Společné mše svaté, modlitba, prohlídka školy a domova mládeže, přednáška o historii školy, koncert sboru AVE, a především velké množství rozhovorů a krásných setkání – to vše dotvářelo atmosféru oslav, které proběhly při příležitosti 30 let od znovuobnovení školy.