Dne 2. května k nám přijela děvčata z velehradského internátu zahrát si přátelské fotbalové utkání.

V dnech  3. – 9. května se skupina deseti studentů AG v doprovodu dvou vyučujících cizích jazyků vydala do Irska, a to na první společné setkání s partnery z Velké Británie, Irska a Německa v rámci projektu Erasmus+. Leitmotivem schůzky bylo téma udržitelného rozvoje a šetrného přístupu k životnímu prostředí v podmínkách irské reality.

Ve středu 4.5., kdy církev slaví památku mučedníka sv. Floriána, jsme se rozhodli se studenty AG slavit také – jednak mší svatou v kapličce jemu zasvěcené a též návštěvou jeho soch v okolních vesnicích.

I když fyzika většinou patří k méně oblíbeným předmětů, máme na AG řadu studentů, kteří ji mají rádi a věnují se jí i nad rámec běžné výuky. Mezi takové studenty patří Ondřej Sukup ze sekundy, který se po vítězství v okresním kole fyzikální olympiády kategorie E stal vítězem i v krajském kole.

Spolu s mladými lidmi na naší škole jsme se v těchto dnech více zaměřili na krásu a význam duchovního povolání.

Po dvou letech mohl být kostel svatého Mořice opět zaplněn studenty a pracovníky gymnázia. Maturanti se loučili a děkovali za uplynulé roky strávené na škole.

Ve čtvrtek 28. 4. jsme se vydali hájit naše gymnázium do Starého Města.

8.května si připomeneme 130. výročí narození významného absolventa Arcibiskupského gymnázia. P. Alois Čáp byl skutečně mnohostrannou osobností a jeho život je dobře zmapován. 

V úterý 3. května jsme měli možnost na večerní mši svaté přivítat novokněze z brněnské diecéze P. Milana Werla. Nyní působí jako kaplan v Hodoníně.

6.května vzpomeneme 145 výročí narození jednoho z velkých pedagogů Arcibiskupského gymnázia.

8.–9. dubna jsme měli příležitost oddělit si čas a spočinout při duchovní obnově pro rodiče studentů AG. Tradičně se tato duchovní obnova koná jedenkrát v roce, a to v termínu podzimních třídních schůzek.

V úterý 19.4.2022 se ve studentském AG baru sešli zájemci (včetně našich studentek, které se učí japonsky) o zkušenosti z cestování po Japonsku.

V průběhu jara se školní tým program FAST opět setkával s rodiči na programu FAST. V průběhu osmi velmi příjemných večerů byl připravený program pro studenty, jejich sourozence i rodiče. Měli jsme příležitost se zastavit, hovořit spolu, naslouchat si, hrát si, vyhrávat i večeřet.

Nazdar!

Ano, takto jsme zahájili naši pouť na Ivančenu.

Ve čtvrtek 21.4. jsme vyrazili na turnaj v badmintonu na Střední policejní školu do Holešova. Byly jsme dvě, Simona Hegarová a já, Kristýna Žižlavská. Doprovázel nás pan vychovatel Souček.

Na středu před velikonočními prázdninami čekal naše studenty mimořádný program. Celý autobus plný ochotných studentů se vydal osadit stromy část půdy na Svatém Hostýně.

Dne 22.dubna uplyne 66 let od smrti Msgre. ThDr. Jana Šrámka.

V pondělí 11. dubna jsme po večerní mši svaté v kostele sv. Jana měli možnost se připojit k modlitbě křížové cesty. Několikaletou tradici této společné modlitby ulicemi města Kroměříže přerušila na 2 roky covidová opatření.

Dne 13. dubna 2022 se na Gymnáziu a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Zlín konalo krajské kolo německé konverzační soutěže.  Naši školu v něm reprezentoval Denis Fila (3.A).

Patřil k absolventům Arcibiskupského gymnázia, kteří se vydali ne kněžskou cestou.

V úterý 29.3.2022 po téměř tříleté covidové pauze jsme opět navštívili zámeckou knihovnu. Pan knihovník Cyril Měsíc je skvělým znalcem historie, takže nám představil podrobně nejen historii zámecké knihovny, ale i zámku a města Kroměříže  vůbec.

Srdečně zveme na přednášku do studentského AG baru v úterý 19.4. 2022 v 18 hodin. Téma bude „Japonsko“ a přednášejícím kroměřížský rodák Prof. MUDr. Petr Hluštík, Ph.D.

V úterý 12. 4. 2022 jsme ve školní kapli přivítali vzácnou návštěvu. Kromě dvou kněží, otců Jiřího Luňáka, který u nás v minulosti rok sloužil jako jáhen, a Dominika Kováře, novokněze sloužícího v Holešově, kteří v tento den byli našim studentům k dispozici na předvelikonoční zpověď, to byly hlavně ostatky blahoslaveného Carla Acutise (narozeného 3. 5. 1991 v Londýně a zemřelého 12. 10. 2006). Odkaz na jeho stručný životopis včetně několika jeho jednoduchých ale hlubokých a inspirativních myšlenek přikládáme pod článkem.

V úterý 12.4. se na gymnáziu v Holešově uskutečnilo okresní kolo SOČ (Středoškolská odborná činnost). Z naší školy se zúčastnilo pět studentů, kteří se rozhodli popasovat se svými kolegy z dalších středních škol a představit jim i porotě své vědecké práce a zkusit se svými projekty v této konkurenci zabodovat.

V rámci maturitních otázek se v německém semináři probírají německy píšící autoři, například Franz Kafka nebo Marie von Ebner Eschenbach.  Jelikož se Marie von Ebner Eschenbach narodila nedaleko Kroměříže na zámku ve Zdislavicích, naskytla se nám možnost prohlédnout si místo, kde již zmíněná autorka vyrůstala a kde je i pochována.  

Vzácnou návštěvu jsme na Ágéčku přivítali ve čtvrtek 24. března. Na besedu se studenty přijela vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová.

1. dubna 2022 proběhlo v Uherském Hradišti krajské kolo recitační přehlídky Wolkrův Prostějov.

V úterý 5. dubna úderem 19 hodiny potemněla celá budova naší školy, ale chodby se zároveň rozzářily více než stovkou svíček v rukách studentů, učitelů i zaměstnanců školy.

Mladí příznivci a fandové historie letos poměřili síly v náročném oboru historie umění a každodenního života moravských a českých šlechtických rodů.

V úterý 29. března si třídy 1. A a 1. C připravily svou ročníkovou mši svatou, při níž přijal poprvé Eucharistii Vladimír Smékal, student 1. ročníku.

Dne 29. 3. se studenti čtvrtých ročníků sešli s otcem arcibiskupem Janem Graubnerem. Celé setkání bylo vedeno jednou z maturantek, která otci arcibiskupovi pokládala otázky sestavené samotnými studenty v hodinách náboženství.

Rádi bychom se s vámi podělili o několik společných akcí, které jsme spolu prožili a prožíváme…

Velmi pozvolna po dlouhé covidové pauze začíná v současné době restart školních sportovních soutěží. V úterý 29. března se naše družstvo dívek a chlapců zúčastnilo okresního a krajského kola ve šplhu středních škol. Pořadatelem se stala SZŠ v Kroměříži.

Ve čtvrtek 24. března se konala pěší pouť do Napajedel určená holkám a byla obětí za nenarozený život a také za naše budoucí manžely a děti. Z Kroměříže jsme vyrazily po modlitbě v kapli Panny Marie a uděleném požehnání.

Po covidové přestávce jsme se opět zúčastnili turnaje ve florbale. 

Dne 24. března 2022 se na Masarykově gymnáziu ve Vsetíně konalo krajské kolo konverzační soutěže ve španělském jazyce. AGKM v 1. kategorii reprezentovala Anastázie Illéš z 5. K, která si španělštinu na naší škole vybrala jako volitelný předmět ve 3. ročníku.

Začátkem tohoto školního roku si paní učitelka Kutálková ve spolupráci s paní knihovnicí připravily naučný program pro 2. S.

V úterý 22. března 2022 proběhlo na gymnáziu v Uherském Hradišti ústřední kolo soutěže Bobřík informatiky, kategorie senior. Z naší školy do ústředního kola postoupili studenti Petr Ivan ze 3. T, Josef Chládek ze 4.B a Vojtěch Horák ze 3. C.

Zahájení bude v knihovně v 17 hodin. Předpokládaný konec v 21 hodin. Prosím, vezměte si s sebou nabité mobilní telefony a dobrou náladu.

 Po dvouletém půstu, kdy probíhala víceméně online, se letos konečně mohla chemická olympiáda uskutečnit v celé kráse. Do kategorie C se letos přihlásilo čtrnáct studentů, ale značná část z nich se postupně nechala odradit úskalím náročnosti některých otázek, takže do školního kola jich nakonec nastoupilo osm.

Dovolujeme si Vás pozvat na scénické čtení v podání herce Igora Bareše ve čtvrtek 7. 4. 2022 od 18.00 hodin v aule Arcibiskupského gymnázia.

Dne 28.2 se na naší škole uskutečnila akce, která nenesla žádné jméno, o to nešlo, šlo o její smysl a myšlenku. Studenti, učitelé a další měli možnost si zakoupit stužky za dobrovolnou částku.

17. března 2022 si připomeneme 145 výročí narození kněze, pedagoga a bojovníka proti komunizmu P. Bohumíra BUNŽI.

Milí studenti, zaměstnanci a veřejnost!

Vyhlašujeme sběr starých mobilů, tabletů, nabíječek.

Bude to náš společný příspěvek pro přírodu a také pro lidi na Ukrajině

Ve dnech 4.–6. 3. 2022 se konal na naší škole kurz Filip, jehož průběh měl na starost skvělý Projekt ON z Valašských Klobouků.

V úterý 8.3.2022 se ve studentském klubu konala beseda na téma "Misie v Peru". Přednášejícím byl P. Jiří Augustin Zatloukal, OFM, který strávil na misiích celý rok.