Dne 12. září 2022 se naše třída 3.T a třída 2.S vypravily na exkurzi do bývalého židovského ghetta zvaného Terezín.

7. 10. 2022 proběhlo finále soutěže Eustory, ve které soutěžící z celé České republiky vytvářeli práce na téma Malé a velké dějiny 20. století. Mohli přitom zvolit akademickou formu zpracování nebo některý z popularizačních formátů (např. komiks, videohru, podcast, dokumentární film apod.).

Dne 4. října slavil na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži večerní mši svatou otec Filip Hochman, který je bývalý student našeho gymnázia a také na naší škole trávil rok své jáhenské služby. Nyní už druhým rokem působí jako kaplan v Rajnochovicích na Arcidiecézním centru života mládeže.

Podzimní měsíce jsou pro studenty čtvrtého ročníku časem úvah a sběru informací o své budoucí vysoké škole. Pomoci jim v tom může tradiční setkání s absolventy našeho gymnázia, kteří vysoké školy aktuálně studují.

Do literární soutěže Matice svatohostýnské se zapojilo i AG

Cyklus cestovatelských besed v tomto novém školním roce zahájil Mgr. Vít Zahradníček, kdy zavzpomínal na dávné časy prožité v Maroku těsně po teroristickém útoku na Dvojčata v roce  2001.

4. října si připomeneme 160 let od narození absolventa „malého semináře“ v Kroměříži a významného pedagoga Karla Polzera.

Ve dnech 16. - 21. 9. 2022 proběhlo na AG další  setkání  v rámci projektu Erasmus+. Během návštěvy v Kroměříži studenti z Německa, Anglie a Irska navázali na informace získané v rámci jarního výjezdu  a dále se zabývali tématem udržitelného rozvoje a šetrného přístupu k životnímu prostředí – tentokrát v podmínkách české reality.

Srdečně zveme na další z cestovatelských přednášek do studentského klubu: na setkání s vámi se těší náš bývalý jáhen v úterý 27.9.2022 v 18 hod. Po přednášce bude sloužit mši svatou v kapli Panny Marie.

V rámci oslav Dne církevního školství navštívil Arcibiskupské gymnázium ředitel Egbertova gymnázia v německém Münsterschwarzachu Markus Binzenhöfer, který si s velkým zájmem prohlédl zrekonstruované prostory školy a domova mládeže.

Září, to není jen začátek školního roku. V polovině měsíce si každoročně připomínáme Den církevního školství. Ten slavíme v den svátku svaté Ludmily, babičky svatého Václava, která je také patronkou křesťanských vychovatelů a učitelů. V letošním roce připadla oslava na pátek 16. září.

Rok se s rokem sešel a i letos se koncem srpna na Hostýně sešla parta natěšených primánů – nových studentů Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Jako třídní učitel píši úvodní stránku do kroniky společných šesti let této třídy, abychom nezapomněli na naše první setkání.

Po vynucené dvouleté covidové pauze se pomalu začínají rozbíhat mimoškolní sportovní soutěže. V úterý 13. září 2022 se vybrané atletky a atleti naší školy zúčastnili Sedláčkova memoriálu v atletice, jehož pořadatelem bylo Gymnázium Kroměříž.

Srdečně zveme na letošní první z cyklu cestovatelských přednášek do AG baru v úterý 13.9.2022 v 18 hod. O svém dobrodružném putování Saharou a Marokem nám povypráví Mgr. Vít Zahradníček.

Stejně jako minulé roky měl i letos první ročník možnost jet na seznamovací pobyt. Tento rok poprvé se k nim přidala i tercie.

Vstoupit správným krokem do nového školního roku. Také to bylo cílem studentů a zaměstnanců Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži (AG), kteří se v pondělí pátého září zúčastnili zahajovací mše svaté v blízkém kostele sv. Mořice. Slavnostní liturgii předsedal administrátor olomoucké arcidiecéze Mons. Josef Nuzík.

4. září jsme si připomněli 80 let od tragické smrti kněze a světce Matěje Pavlíka. Narodil se 1879 v Hrubé Vrbce a svoje středoškolská studia zahájil v „malém semináři“ v Kroměříži. Škola ještě neměla právo veřejnosti, a tak poslední dva roky dostudoval na Státním německém gymnáziu, kde i maturoval. Stal se bohoslovcem a po vysvěcení působil jako římsko-katolický kněz v ústavu pro choromyslné při kostele sv. Cyrila a Metoděje.

V minulém školním roce se studenti i veřejnost seznamovali s významnými osobnostmi Arcibiskupského gymnázia. Byly prezentováni význační pedagogové, prefekti a absolventi školy. Bohaté historii se věnujeme v kontextu církevních dějin Moravy, dále v internetovém seriálu, který najdete na webových stránkách v sekci historie. Některé osobnosti jsou uvedeny poprvé a pátrání po jejich osudech je často dobrodružné.

Při závěrečné mši svaté ve středu 29. června v kostele sv. Mořice ukončili letošní školní rok studenti i zaměstnanci Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži (AG).

Na utrpení ukrajinských obyvatel nezapomínají studenti AG ani před blížícími se prázdninami. Anna Chytilová, Natálie Forýtková, Karolína Jurčová, Petra Čumíčková a Veronika Motyčková napekly skvělé koláče, buchty i slané pečivo; to vše bylo možno 27. 6. 2022 nakoupit během dopoledních přestávek ve vestibulu školy. Zájemcům podle všeho chutnalo, protože celkový výtěžek činil 2725 Kč.

Během letošního školního roku jsme na naší škole pokračovali ve sbírce pro organizaci Mary's Meals. Jde o mezinárodní hnutí, které se zabývá jednoduchým a efektivním řešením hladu ve světě.

Ve čtvrtek 16. června byla v církevním kalendáři Slavnost Těla a Krve Páně.

Místní skupina České křesťanské akademie v Kroměříži organizuje již dlouho přednášky a besedy ve spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem. V uplynulém školním roce proběhlo osm akcí, kterých se účastnili jak studenti školy, tak i široká veřejnost.

20. 6. 2022 zavítal do Kroměříže v doprovodu senátorky Šárky Jelínkové, europoslankyně Michaely Šojdrové a předsedkyně Klubu UNESCO Kroměříž Evy Novákové pan Petr Pithart, politik, historik a spisovatel.

Děkujeme Katce Jonáškové ze 3. C za reprezentaci naší školy na celostátní přehlídce prací SOČ ve dnech 10.–12. června 2022 v Kutné Hoře.

Kateřina Kutálková

Poté, co jsme posledně navštívili zároveň s historickým  areálem v Pustiměři rozhlednu ve Vitčicích, projevili studenti zájem i o další rozhledny: jedna se tyčí nad Drnovicemi a je z ní opravdu moc pěkný výhled.

15.června si připomeneme 100 let od smrti kněze, pedagoga, novináře a národního buditele P.Tomáše Kamrádka.

V pátek 10. června se po dvouleté odmlce Noci kostelů na naší škole opět otevřela spojovací chodba mezi kostelem sv. Mořice, Arcibiskupským gymnáziem a také zámkem. Tato nabídka v rámci kroměřížské Noci kostelů přilákala asi 700 návštěvníků.

Ve středu 1. června 2022 započala naše třída geologickou expedici srazem na Kroměřížském vlakovém nádraží. Odtud jsme vyjeli do Přerova, kde jsme mohli spatřit bývalou školu paní profesorky Bekárkové.

Slunce příjemně hřeje a ve vzduchu je cítit léto. Začíná červen a s ním již tradiční AGfest. Letos tento studentský festival proběhl v pátek 3.6. a jak jinak, než před budovou Arcibiskupského gymnázia.

V pondělí 30.5. jsme se my, skupina asi dvaceti maturantů, vydali na děkovnou pouť na Svatý Hostýn. Na této, asi 30 kilometrů dlouhé cestě, jsme mohli Pánu poděkovat za celé období našeho studia a také jeho úspěšné ukončení maturitní zkouškou. Hlavními zastávkami byly Hulín a Holešov. Na těchto občerstvovacích zastávkách jsme trochu obměnili sestavu. Někteří svoji pouť ukončili, jiní začínali až v Holešově.

Během 3 květnových prodloužených víkendů proběhla duchovní obnova pro letošní biřmovance na Hutisku v krásné přírodě.

V rámci letošní Noci kostelů, která proběhne v pátek 10. června 2022, se opět otevře průchod mezi kostelem sv. Mořice, Arcibiskupským gymnáziem a zámkem.

V úterý 31. května, kdy jsme slavili svátek Navštívení Panny Marie, nás navštívil novokněz P. Václav Škvařil. V současné době působí jako kaplan ve Strání.

EuropaSecura je soutěž, zabývající se bezpečností politikou a mezinárodními problémy. Tato témata nás zajímají, a proto jsme se do ní v půli března zapojili.  

Ve čtvrtek 2. 6. 2022 se sešly tři skupinky němčinářů spolu se zástupci vyučujících němčiny v učebně N2. Konala se zde prezentace seminárních prací z německého jazyka, které vznikly během letošního školního roku.

V pondělí 30. května 2022 naposled usedlo 96 maturantů a nyní již absolventů naší školy do lavic kostela sv. Mořice v Kroměříži, kde biskup Antonín Basler sloužil děkovnou mši svatou za zdárné dokončení studia a úspěšné složení maturitní zkoušky.

Měsíc květen byl měsícem Panny Marie. To si třída 1.P připomněla i v hodině náboženství, kdy se vydala po stopách mariánské úcty v Kroměříži. Studenti měli za úkol vyfotit se s co nejvíce vyobrazeními Panny Marie ve městě. A byli vskutku akční! Vítězné skupince bylo uznáno 16 fotografií a vyhrála tak ryze katolickou stravu - Uničipsy ;-)

Ve čtvrtek 19. května se vybraní žáci třídy 2.S zúčastnili soutěže Mladý zdravotník. Akce se konala na dopravním hřišti v Kroměříži. Skupina si ve složení Prokop Janský, Nikol Anna Valerián, Matěj Šiška, Michal Halász a Štěpán Vacula musela poradit se záludnými nasimulovanými situacemi.

Dne 20. května jsem se zúčastnil slavnostního vyhlášení výsledků krajského Finále Kvízu PLUS v rámci projektu Kraje pro bezpečný internet. V budově Krajského úřadu Zlínského kraje se nás sešlo celkem 9 oceněných výherců tohoto projektu. Akci zaštítila svým jménem radní Zuzana Fišerová. Všichni jsme obdrželi hodnotné ceny a celá akce se nesla ve velmi přátelské atmosféře. Doufám, že podobné akce přispějí k větší bezpečnosti a informovanosti, jak se chovat na internetu. 

Ve středu 18.5.2022 jsme se skupinou studentů navštívili historicky významný areál v Pustiměři. Čekal nás zde místní kněz dr. Josef Beníček.

Jak již tradičně, tak i letos vyzdobily maturitní místnosti praktické práce maturantů z výtvarné výchovy. Komise i návštěvníci maturit se mohli pokochat kresbou, malbou akrylem, fotografií textilní tvorby, klasickou i počítačovou grafikou. Maturanti však kromě obhajoby svého praktického talentu ukázali a teoretické znalosti dějin umění, terminologie a všestranný vizuální přehled.

V pondělí 25. dubna 2022 se v Uherském Brodě uskutečnila přehlídka středoškolské odborné činnosti. Naši školu zastupovali hned čtyři studenti, a to v různých oborech. Se zájmem jsme poslouchali své vrstevníky, od nichž jsme se dozvěděli spoustu informací a nasbírali nové zkušenosti.

24.května 1845 se v slezské obci Malá Lhotka narodil významný učitel, vědec a národní buditel, jehož 177. výročí narození si připomínáme.

Zveme všechny zájemce o cestování do studentského klubu v úterý 24.5.2022. Od 18 hod. budou mít přednášku o svém putování po Íránu dva kamarádi našeho bratra jáhna Jožky, a to Ondřej Laga a Jiří Kadleček. Přijďte, jste všichni srdečně zváni.

Sbor Arcibiskupského gymnázia Ave vystoupil 12. 5. 2022 v prostorách Sala terreny Valdštejnského paláce v rámci programu Valdštejnské léto. Během koncertu zazněly písně s duchovní tematikou od chorálů až po spirituály. Nechyběly ani úpravy lidových písní od předních českých skladatelů.

Dne 2. května k nám přijela děvčata z velehradského internátu zahrát si přátelské fotbalové utkání.