Vyrazit do Itálie v dnešní době? Na AG žádné sci-fi!

Více informací zde.

Ve dnech 8.–28. 5. 2021 probíhal na naší škole projekt (ne) Virtuální pouti do Říma. Cílem zapojených tříd a skupiny ZAMAG (zaměstnanci AG) a také absolventů bylo co nejrychleji zdolat hranici celkem 1 400 km a to chůzí, na kole či koloběžce.

Studentky a studenti tercie nabízí ke zhlédnutí ilustrace a zátiší, které vytvořili v době on-line výuky. Skupina paní profesorky Olexinové kreslila ilustrace k oblíbeným knihám, skupina paní profesorky Svobodové fotografovala typicky pandemická zátiší. 

Třída 1.A Vás prostřednictvím svých referátů zve k cestování po zajímavých architektonických památkách. Referáty byly vypracovány v době distanční výuky v hodinách IVT a JČ.

Srdečně zveme do studentského klubu v pondělí 31.5.2021 v 18 hodin. PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. zavzpomíná na projektové týdny, kdy spolu se studenty AG putovali do Santiaga de Compostela. Na pěti poutích celkově  ušli  okolo 2100 km.

V neděli 23. května o Slavnosti Seslání Ducha sv. přijalo 36 studentů převážně z naší školy svátost biřmování v kostele sv. Mořice v Kroměříži. Slavnostní liturgii společně s dalšími kněžími celebroval olomoucký pomocný biskup Mons. Josef Nuzík.

Ve středu 19. května se v kostele sv. Mořice sešli studenti maturitního ročníku, učitelé a další zaměstnanci na maturantské mši sv.

Před krátkým časem proběhlo další, tentokrát krajské, kolo SOČ.  Arcibiskupské gymnázium v tomto klání nechybělo ani letos. Dva naši zástupci bojovali a v konkurenci se neztratili.

Tercie dostala následující kreativní zadání: vytvořit portrét známé osobnosti a svůj autoportrét ve stylu umělkyně Lény Brauner, která svého času postovala na Instagram drobné portréty ze zbytků jídel a dezertů. Plochou pro tvorbu se tak stal mělký talíř a jako „kresebný materiál“ posloužily různé vhodné zbytky jídla nebo např. koření.

Domácí úkoly mohou být různé. Třeba i kulinářské. Studenti semináře německého jazyka zkusili doma připravit  třešňový schwarzwaldský dort nebo německou pomazánku Obatzda. Z rakouských specialit se na jejich talířích objevily pochoutky jako císařský trhanec, pověstný dort Sacher, ale také sladká klasika – jablečný štrůdl.

Cílem soutěže Office Arena je motivovat žáky základních a středních škol k práci s moderními informačními technologiemi. Naše škola se této soutěže účastnila již potřetí, z toho dvakrát jsme měli zástupce ve finále a letos náš student získal i medailové umístění.

Vážení absolventi AG, 
dovolte mi oslovit Vás a požádat o malou laskavost. Na podzim roku 2021 si chceme připomenout 30. výročí od obnovení Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Rádi bychom oslovili všechny absolventy, zjistili, kde všude jsou, co dělají, jak se jim daří a poté se s nimi i setkali.

Učená společnost České republiky sdružuje významné vědce působící na českém území. Každoročně uděluje ceny mj. v kategorii „středoškolský student“ za výjimečné vědecké aktivity v přírodovědeckých a humanitních oborech.

Mezinárodní spolupráce na projektu Erasmus+ pokračuje i přes všechny obtíže, které způsobují omezení spojená se současnou epidemiologickou situací. Studenti využívají pro prezentaci své práce platformu eTwinning.

Po úspěšném zvládnutí okresního kola fyzikální olympiády v kategorie E postoupili studenti sekundy Iva Bekárková a Petr Ivan do kola krajského, které proběhlo ve čtvrtek 22. 4. 2021 online v prostředí OSMO.

Už dlouho všichni postrádáme trvalou motivaci k pohybu. A proto je tu příležitost od 8.–28. 5. 2021, kdy proběhne (ne) Virtuální pouť z Kroměříže do Říma. Tuto 1 400 km dlouhou cestu se pokusíte splnit jako třída nebo skupina ZAMAG (zaměstnanci AG). Zároveň budeme soupeřit o nejvytrvalejšího poutníka.

Zatím co studenti sekundy se v hodinách informatiky věnují programování v grafickém jazyce Scratch, studenti 3. a 4. ročníku již používají vyšší programovací jazyky jako je třeba Python.

Už se vám někdy stalo, že jste propadli panice? Že jste nemohli zvládnout příval emocí, neklidu, úzkosti? Nebo podobný stav měla vaše kamarádka, váš kamarád, a vy jste nevěděli, jak pomoci? – Kde hledat v takovém případě rady?

Během měsíce března byl úkolem každé dívky z třídy 2.S, 3.T, 1.A, 1.B, 2.A, 3.A, 3.B, 3.C nachodit 100 "jarních" kilometrů. Téměř každé se to podařilo a dohromady nachodily neuvěřitelných 17 270 km.

Studentky a studenti sekundy v hodinách IVT naprogramovali v programu Scratch jednoduché hry. Chcete-li chvíli zrelaxovat, na konci textu naleznete odkazy na hry.

V letošním roce proběhl na gymnáziu v Českém Těšíně již 6. ročník festivalu JE SAIS FAIRE EN FRANÇAIS – UMÍM FRANCOUZSKY. Letošní ročník však doznal změn vzhledem k epidemiologické situaci.

V prosinci 2020 se rozhodla zastavit spolupráci na projektu Erasmus+ španělská koordinátorská škola, důsledkem toho byl projekt předčasně ukončen. Protože žáci projevili zájem dále spolupracovat, změnili jsme projekt na eTwinningový.

Na jaře 2021 byly vyhlášeny výsledky projektu Komenský 2020. A my studentky ze 2. S bychom vám o něm a o naší účasti chtěly něco povědět.

 Minulý pátek proběhlo krajské kolo chemické olympiády (kategorie C) a reprezentanti naší školy v něm zaznamenali výborné výsledky: v konkurenci 63 soutěžících vybojoval Jan Doubrava 8. místo, Michal Košůtek obsadil 12. pozici, Anna Hrušáková skončila 19. a velmi dobře si vedla rovněž Karolína Škubalová.

Od 19. do 25. dubna prožíváme s celou církví Týden modliteb za duchovní povolání, který každoročně vrcholí o 4. neděli velikonoční, která se nazývá nedělí Dobrého pastýře.

Velikonoční radost z Ježíšova zmrtvýchvstání a také z daru svátosti křtu prožilo na Bílou sobotu v kapli Panny Marie jedenáct studentů, kteří se připravovali pod vedením P. Petra Káni na přijetí této svátosti.

 I v době koronavirové je možné zúčastnit se mnoha soutěží. Právě této příležitosti jsme využili a přihlásili se do soutěže ChemQuest, pořádané VŠCHT v Praze. Úkolem bylo natočit krátké video na téma Chemie a historie. Zaměřili jsme se na luminiscenci: demonstrovali jsme výskyt luminiscence u každodenních předmětů a zároveň předvedli několik bouřlivých experimentů.

Je to tak, věda stále žije. Pravdivost tohoto tvrzení dokazují i úspěchy našich žáků na SOČ (Středoškolská odborná činnost) v letošním roce. Zatím máme za sebou okresní kolo, v kterém jsme se, stejně jako v předešlých ročnících, neztratili.

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži ve spolupráci se Správou Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži zahájilo na podzim roku 2020  projekt, jehož cílem jsou vyškolení mladí průvodci, schopni erudovaně podat historický výklad a pracovat s návštěvnickými skupinami historických objektů a památek.

Pokud potřebujete poradit, kam investovat své milióny či sehnat schopného manažera vaší obchodní společnosti, po letošní ekonomické olympiádě se můžete obrátit na Josefa Otevřela a Terezu Hudečkovou z 6S či Veroniku Šůstkovou z 4C.

Pozdrav a poděkování školského biskupa Tomáše Holuba pedagogům i dalším zaměstnancům církevních škol a školských zařízení za všechnu práci během pandemických let 2020 a 2021.

Zdravim všechny studenty AG????. Od konce února jede #školní klub AG na Discordu????

V minulém týdnu proběhlo školní kolo chemické olympiády. I když byl aktuální ročník značně ovlivněn epidemickou situací a s ní související karanténou (což zasáhlo především praktickou část, která se letos místo v laboratoři uskutečnila netradičně doma s využitím dostupnějších chemikálií, ale také část teoretickou, kladoucí tentokrát mnohem vyšší nároky na samostatnost studentů, protože možnost konzultací s vyučujícími byla značně omezena), našla se na naší škole šestice odvážných studentů, která si s nelehkými úlohami poradila skvěle.

27. února 2021 vypukl další ročník velké školní hry. Letos všichni hráči usilovali o to, aby osídlili co největší území a uživili co největší množství populace.

Na Velký pátek se můžete doma pomodlit křížovou cestu školou, kterou jsme pro Vás připravili a která v ten den bude celá k dispozici na školním Youtube kanále. Odkaz je zde.

I přes současnou nepříznivou situaci se ve čtvrtek 18. 3. 2021 konalo okresní kolo fyzikální olympiády (samozřejmě on-line formou). AG tentokrát reprezentovali Prokop Janský a Matyáš Volejník z primy a Iva Bekárková, Filip Čížek, Jan Havliš a Petr Ivan ze sekundy.

Psychická odolnost (resilience) je schopnost člověka vyrovnat se s nepříznivými nebo náročnými situacemi. Odolnost můžeme mít na stresující situace různou, ale dobrá zpráva je, že ji můžeme rozvíjet tréninkem. Možná je právě teď nejlepší doba něco pro svou odolnost udělat. V kurzu vás naučíme užitečné techniky, které vám v tom budou pomáhat.

Letos se okresní kolo Matematické olympiády konalo distanční formou. V kategorii Z9 (žáci 9. ročníků základních škol) zvítězil Petr Ivan, úspěšnou řešitelkou se stala i Hedvika Bláhová. Děkujeme za reprezentaci AG a gratulujeme!

Svatou rodinu tvoří Ježíš, Maria a Josef. O jejich společném životě se dovídáme nejvíce z Lukášova evangelia, kde je popsáno narození Ježíše v Betlémě, jejich útěk do Egypta, obětování Ježíše v chrámu i ztracení a nalezení dvanáctiletého Ježíše v chrámu.

Že i při domácím vzdělávání se mohou zúčastnit zajímavé přednášky, se mohli přesvědčit naši studenti krátce po návratu z jarních prázdnin.

Sv. Josef pocházel z Betléma z královského rodu Davidova. Živil se jako tesař. Byl mužem spravedlivým, jak píše evangelium. Bůh ho vyvolil, aby se stal mužem Panny Marie, matky Božího Syna.

Dne 4. března proběhlo ve formátu TEAMS online krajské kolo Konverzační soutěže v ruském jazyku. Naši školu reprezentovaly v kategorii SŠ I. Nela Štelcová z tercie a v kategorii SŠ II. Irena Košťálová ze 4. B.

Soluňští bratři Konstantin a Metoděj přišli na Moravu v roce 863 na pozvání knížete Rostislava. Přišli, aby hlásali evangelium. Přeložili Písmo svaté i liturgické knihy do slovanského jazyka. Přinesli s sebou také ostatky sv. Klementa, které pak přenesli do Říma.