Ve středu 30. listopadu se na naší škole uskutečnil 49. ročník Olympiády v českém jazyce. Školního kola se ve dvou kategoriích zúčastnily čtyři desítky soutěžících.

V pondělí 12. a úterý 13. prosince 2022 proběhly na středních školách pod záštitou organizace Člověk v tísni po celé České republice studentské volby, v nichž studenti mohli dát hlas „svému“ prezidentskému kandidátovi. Volební komise AG uspořádala volby hned v pondělí 12. prosince. Studenti AG odevzdali 138 platných hlasů.

Advent – prostor uvědomit si, kdo jsme, možnost napřímit své stezky a opět se vydat správným směrem.

První prosincový víkend byl pro náš Studentský parlament velmi důležitý, protože jsme během něho absolvovali víkendovku na faře v Němčicích. Akce se nesla ve znamení práce a společného poznávání.

Velká gratulace patří týmu A, kde na 4. šachovnici Ondroušek sice vybojoval jen jednu remízu, ovšem na 3. šachovnici Vrzal, na 2. Horák a na 1. naše nejmenované eso zajistili, že jako tým porazili všechny soupeře bez ztráty půlbodíku.

Již tradiční součástí Adventu na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži je každoroční prožití slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie.

V průběhu roku 2022 jsem se zúčastnila programu Otevřená věda České akademie věd. Na své stáži jsem studovala rozsivky archeologické lokality Bibracte ve Francii pod vedením Mgr. Markéty Fránkové, PhD. (Paní doktorka Franková (Kozáková) je absolventka AG a naše velká podporovatelka, děkujeme, pozn. redakce.)

První prosincový den byl pro studenty 2.B a 4.K naplněn návštěvou moravské metropole Brna spojenou s poznáváním krásného a dobrého umění. Hudebníci šli po stopách významného skladatele Leoše Janáčka a výtvarníci zavítali do Moravské galerie.

Ve středu 30.11. proběhl další kurz vázání knih s knihařkou Átou Holíkovou.

V letošním roce probíhá na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži již třetí běh programu FAST. Jedná se o program prohlubující spolupráci školy, studentů a jejich rodičů.

I když Ester už na svém prezidentském trůně sedí, rádi bychom udělali další volby, jež by měly ukázat, který z kandidátů na prezidenta ČR má na AG největší podporu. Zúčastníme se proto celostátního projektu JSNS, který zkoumá zájem mladé generace o politiku.

„Obyvatelé Ukrajiny strádají a nám to není jedno," dali najevo zaměstnanci a žáci AG ve středu 30. 11. 2022. Akční učitelky připravily spoustu laskomin, jejichž prodejem bylo získáno 9600,- Kč.

Toto úterý se třiatřicetičlenná skupina chemiků vydala z AG do Olomouce, kde pro ně byla připravena přehlídka čtyř chemických fakult (anorganika, organika, analytika a fyzikála).

V úterý 29.11.2022 se v AG baru sešla skupina zájemců z řad studentů o cestování. Pozvání k přednášce tentokrát přijal pan ředitel AG Mgr. Jan Košárek.

K výročí úmrtí Služebníka Božího P. Antonína Šuránka, rodáka z Ostrožské Lhoty, vyjela skupina poutníků z AGKM v čele s otcem Petrem Káňou právě do jeho rodiště na děkovnou mši svatou za jeho život a dílo, které s pomocí Ducha Svatého konal.

Již poněkolikáté pořádá Český florbal v rámci celé ČR středoškolský turnaj Subterra Cup, v letošním roce pod patronací českého florbalového reprezentanta Filipa Formana.

Studentky a studenti AG se zúčastnili 14.–16. listopadu mezinárodní informatické soutěže Bobřík informatiky. V kategorii Junior soutěžilo z AG 140 studentů. Úspěšnými řešiteli se stali Petr Ivan ze 4.K, Ondřej Chabiča ze 4.K a Adam Snítilý z 1.B. Petr Ivan se v celostátním žebříčku se čtvrtým nejlepším bodovým ziskem umístil na 9. místě (ze 17 578 soutěžících). Gratulujeme!

Před 111 lety se 30. listopadu 1911 narodil kněz, pedagog a prefekt Arcibiskupského gymnázia František MAŇÁK. Jeho životní cesta byla důkladně popsána v druhém díle Dějin moravské církve.

Ve středu 16. 11. studenti třídy 5. K AGKM odjeli na exkurzi do Zlína, nejen aby prohloubili své znalosti o práci se zdroji, ale také aby se seznámili s historií budovy č. 21 a závodů firmy Baťa.

Liturgické mezidobí vystřídala doba adventní, ve které se připravujeme na oslavu narození Ježíše Krista. K této době neodmyslitelně patří věnec se 4 svícemi, které symbolizují jednotlivé adventní neděle.

V letošním školním roce dobíhal další z kurzů průvodcovství, které organizuje Arcibiskupské gymnázium společně se Zámkem v Kroměříži. Studenti se učí pracovat s návštěvnickou skupinou, musí zvládat hromadu textu a vyznat se i v historii regionu.

Přijměte srdečné pozvání na svačinu. Dobroty, které připraví učitelé AG, si můžete můžete koupit každou přestávku ve středu 30. 11. 2022 ve vestibulu školy. Výtěžek z prodeje bude věnován na humanitární pomoc Ukrajině.

Srdečně zveme v úterý 29.11.2022 od 18 hod. do AG baru na cestovatelskou přednášku. Nese název „Pohoda na Balkáně“ a přednášejícím bude pan ředitel Mgr. Jan Košárek. Těšíme se na vaši účast.

Letošní 5. ročník Červené středy v České republice byl společnou akcí České biskupské konference, Ekumenické rady církví a Federace židovských obcí, která upozorňuje na problematiku náboženské svobody a pronásledování pro víru ve světě.

Dne 16. 11. 2022 jsme si před začátkem vyučování připomněli Den boje za svobodu a demokracii a  Den studentstva.

Dušičkový týden začal 1. listopadu slavností Všech svatých a památkou všech věrných zemřelých, lidově zvanou dušičky. Při této příležitosti mohli studenti i zaměstnanci školy přinést fotky svých blízkých, kteří jim během poslední doby zemřeli.

Ve dnech 7. - 13. 11. 2022 proběhlo  další  setkání  v rámci   projektu Erasmus+ v německém Münsterschwarzachu. Během návštěvy studenti z Česka, Německa, Anglie a Irska navázali na informace získané během předchozích výjezdů  a dále se zabývali tématem udržitelného rozvoje a šetrného přístupu k životnímu prostředí – tentokrát v podmínkách německé reality.

Začátkem listopadu 33 studentů, kteří mají rádi anglický jazyk, ale i ten český, se zúčastnilo školního kola překladatelské soutěže pořádané Filozofickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouc Jejich nelehkým úkolem bylo přeložit jeden umělecký a jeden technický text, pokud možno, co nejvěrněji.

Je nový školní rok a s ním i nová skupina nadšených biřmovanců. S tímto nadšením jsme vyrazili do Rajnochovic na duchovní obnovu. Někdo s očekáváním prohloubení vztahu s Bohem, jiný poznat o trochu víc sám sebe. Ať už byla očekávání jakákoli, každý z nás se vrátil něčím obohacen. Program vedl několika směry.

Duchovní obnova pro rodiče proběhla tradičně v pátek a v sobotu po třídních schůzkách. Zúčastnila se jí pestrá sestava rodičů z pěti českých a moravských diecézí - a arcidiecézí :-).

V pátek 11.11 jsme si hodinu němčiny ozvláštnili netradičním způsobem. Společně jsme za zpěvu  písní oslavili svátek svatého Martina, který je v Německu velmi populární.

Výzva pro všechny studenty, kteří rádi tvoří, kreslí a čtou. Nejlepší komiks bude odměněn. Uzávěrka je 7.12.2022.

Pro zadání si zaskočte do knihovny. Těšíme se na vás.

Večer 10. listopadu se sešli zájemci o vysoké školy s absolventy na druhém veletrhu letošního roku. Pět studentů medicíny, chemie, geologie a techniky sdělovalo své zkušenosti se studiem a životem v univerzitních městech.

Kroměřížské Arcibiskupské gymnázium se ve spolupráci s Vědeckou knihovnou v Olomouci přidalo k programu letošního podzimního multižánrového festivalu-Olmützer Kulturtage a  pozvalo na půdu své školy hosty z Německa.

Ve středu 2.11. proběhl pro zájemce v učebně výtvarné výchovy kurz vázání knih s knihařkou Átou Holíkovou.

Dne 18. 10. naše třída 2.S navštívila VIDA! centrum v Brně. Díky téhle exkurzi jsme se mohli dozvědět např. jak funguje srdce obra, rentgen, vodiče a izolanty a spoustu dalších zajímavostí. Dokonce jsme měli i možnost si zasoutěžit v BINGU a podívat se na ScienceShow.

Stejně jako v loňském roce, i letos měli studenti prvního ročníku v rámci studia tajů kvantových stavů za úkol vypořádat se s problémem Schrödingerovy kočky – prakticky sice nebylo pochyb, že to s velkou pravděpodobností zvládnou, ale po otevření krabice následovalo milé překvapení, protože některé výsledky byly zcela originální. Vybraná díla jsou vystavena v učebně chemie – můžete si je prohlédnout..

Více než 70 vystavovatelů z celého kraje se sešlo ve Zlíně dnes, 2.listopadu 2022. Setkání uvítal hejtman zlínského kraje spolu se šéfem zlínské obchodní komory. Ag na této akci nemůže chybět! Naši studenti představují školu a reprezentují segment církevního gymnaziálního vzdělávání. A jde jim to dobře!

V úterý 18.10.2022 se ve studentském klubu konala další z cyklu cestovatelských besed. O Filipínách nám přijel přednášet prof. Masarykovy univerzity v Brně RNDr. Jaromír Kolejka, CSc.

Po úspěšném okresním kole ve florbalu odjel náš tým v úterý 25.10. 2022 do Uherského Brodu na krajské kolo. To je již jiná kvalitativní třída hráčů a poněkud jiný výkonnostní level. Jestliže jsme se po okresním turnaji klouzali na vysoké vítězné vlně, po krajském klání jsme sjeli zase trochu dolů.

Poněkud netradiční školní den prožili studenti a zaměstnanci kroměřížského Arcibiskupského gymnázia v pátek 21. října. Část studentů, především z řad druhých ročníků, totiž místo výuky při dopolední mši svaté v kostele sv. Mořice přijala svátost biřmování. Svátost biřmování, která je někdy nazývaná také jako svátost křesťanské dospělosti, udělil 27 biřmovancům apoštolský administrátor olomoucké arcidiecéze Mons. Josef Nuzík.

Ve středu 19.10. k nám zavítala naše absolventka Michaela Rozehnalová, aby se s námi podělila o své zážitky z cest do Německa, kam se vydala na vysoké škole s Erasmem.

Je zvykem, že se každoročně v měsíci říjnu koná na celém světě Misijní neděle. V tento den nejen křesťané pamatují na všechny lidi, kteří žijí v tíživých podmínkách na různých místech naší planety. My na AG jsme se nechali inspirovat, a tak jsme dne 19. října zorganizovali Misijní středu!

Fenomenální úspěch zažil Michal Pospíšil z 6. S na Univerzitní olympiádě na Katedře dějin umění UP v Olomouci.

22. října si připomeneme 30 let od úmrtí absolventa Arcibiskupského gymnázia a semináře, hudebního pedagoga a sbormistra Josefa Veselky.

Okresní kolo ve florbale středních škol se konalo po dvou letech pandemické uzávěry opět v reálné situaci. Ve středu 19. října 2022 odjel florbalový výběr našich studentů reprezentovat AG do nedalekého Holešova.

Před 155 lety, v roce 1867 se dne 21. října narodil budoucí kněz a pedagog Josef Haselmann.

V úterý 4. 10. jsme byli pozváni na přátelský volejbalový zápas proti studenům „Veteriny“ do domova mládeže ve Štěchovicích. Přišli jsme plní síly a odhodlaní oplatit porážku z loňského školního roku. I přesto, že soupeři měli výhodu domácí tělocvičny a velikánskou podporu od svých kamarádů, tak jsme je dokázali porazit v poměru 3:1. Myslím, že jsme si to užili jak my, tak naši soupeři a těšíme se na další společné akce.