V pátek 16. 12. proběhlo na AG školní kolo konverzační soutěže v jazyce anglickém.

Zájem ze strany studentů byl obrovský, nicméně po poslechovém kole postoupilo do ústní části v každé kategorii 8 studentů. Bojovali statečně a kvalitně a na stupních vítězů nakonec stanuli tito:

Co prožily církevní školy od obnovení své činnosti? Odpověď jsme mohli nalézt při přednášce Mgr. Štěpána Bekárka ve středu 14. prosince a v kázání P. Jana Szkandery na studentské mši před přednáškou.

Studenti volitelného předmětu latina se v úterý 22. listopadu zúčastnili již pátého ročníku Dne latiny, který byl pořádán pod záštitou Ústavu řeckých a latinských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Po zahájení následovala krátká přednáška o Karlu IV.

V pátek 9. prosince navštívila naši školu desítka absolventů AG, převážně studentů prvních semestrů vysokých škol, aby studentům třetího a čtvrtého ročníku přiblížili své fakulty a odpovídali na otázky potenciálních uchazečů o studium.

Na konci srpna soubor Cruentus spolupracoval s televizí Noe na natáčení filmu o svaté Anežce. Byla to nádherná práce a jsme za ni vděční.

Televizní premiéra bude na Noe 1. ledna 2017 ve 20.05, opakování 2. ledna 2017 v 16.25 hodin.

Seznam přihlášených a rozdělení do skupin najdete zde nebo na vývěsce ve vestibulu nebo na nástěnce vedle kabinetu dějepis a latina.

Změny se budou provádět pouze ze závažných důvodů.

Testování probíhá 16. 12. v učebně ZSV, s sebou psací potřeby a 150 Kč. Kdo si zapomene peníze, dostane složenku.

Slavnostní mše svatá s panem kardinálem Miloslavem Vlkem, setkání se zástupci partnerských škol, beseda se studenty, koncert sboru AVE – to jsou hlavní události na AG 8. prosince 2016.

Ve středu 30. 11. se utkali naši studenti v přátelském zápase proti studentům SG Velehrad. Hrálo se v přátelské atmosféře, téměř každý kdo přišel, zapojil se do hry. Hosté z Velehradu měli zpočátku herní převahu, později se však začala karta obracet a naši studenti dominovali. Celkově na sety však zvítězil tým studentů z Velehradu. Již teď se těšíme na jarní odvetu tentokrát na půdě Stojanova gymnázia.

První sobotu v prosinci se stejně jako v minulých letech otevřelo Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži veřejnosti. V prostorách školy a domova mládeže byl připraven bohatý program.

Naše škola se již několik let pravidelně účastní České lingvistické olympiády, kterou pořádá Ústav obecné lingvistiky University Karlovy. Po loňském úspěchu, kdy se Vladimír Novotný probojoval až do celostátního kola konaného v Praze, doufáme, že i letos budeme mít účastníky ve vyšších soutěžích.

Dominika Krůpová, studentka 4. ročníku Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži, a její učitelka Mgr. Elena Volková se zúčastnily moskevského finále Mezinárodní olympiády ruského jazyka, odkud se vrátily více než spokojené.

Po velkém úspěchu na AG-festu jsme se rozhodli přijít s další podzimně-zimní verzí marmelády. Jejím základem jsou dýně (když chcete dělat marmeládu, dýně si už seženete) vánoční koření, pomeranče. Samozřejmě bychom to nezvládli bez vydatné pomoci našich ubytovaných žáků. Množství těch, kteří se zapojili a čas tomu věnovaný, jsme přestali počítat, ale co se spočítat dalo je cca 40 kg marmelády, 160 skleniček, 5 variant. O naši radost se s vámi rádi podělíme při dni otevřených dveří.

Pan Petr Jašek, český humanitární pracovník a misionář, pomáhal křesťanům, kteří jsou v Súdánu pronásledovaní pro svou víru a sám se stal pronásledovaným křesťanem – už rok je totiž nespravedlivě stíhaný a uvězněný v súdánském vězení, kde mu hrozí až trest smrti.

V úterý 29. 11. sloužil ročníkovou mši svatou a uděloval novokněžské požehnání P. Tomáš Žižkovský, který je nyní kaplanem v Hodoníně.

Ve středu 30. 11. 2016 pořádala Policejní škola v Holešově okresní kolo ve florbalu středních škol hochů a dívek. Naše Ágéčko obsadilo soutěž chlapců. Jednotlivá utkání se hrála na 2 × 10 minut hrubého času, probíhala na jednom hřišti a vždy se střídal zápas dívek a zápas hochů.

V úterý 22. 11. 2016 se ve studentském klubu konala přednáška studentky AG Aničky Jakubíkové, která strávila 3 měsíce v Londýně (červen–srpen 2016) jako au pair. O svých zkušenostech ve dvou rodinách a životě v kosmopolitním velkoměstě povyprávěla velmi poutavě a mnohé z přítomných inspirovala možná už na další prázdniny.

Ve čtvrtek 24. 11. 2016 proběhlo v Arcibiskupském gymnáziu Kroměříž okresní kolo soutěže BIBLE A MY. Celkem soutěžilo 48 žáků a studentů z třinácti škol okresu Kroměříž.

Zástupci tříd navštěvující SPAG se ve čtvrtek vydali do Fryštáku, kde se zábavnou formou seznámili mezi sebou a účastnili se teambuildingových aktivit.

Nový liturgický rok začal 27. listopadu 1. nedělí adventní. Ve 20 hodin v kapli Panny Marie požehnal jáhen Jan Berka adventní věnce, které nám budou během doby adventní připomínat blížící se svátky narození Ježíše Krista.

Dominika Krůpová, studentka 4. ročníku Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži, a její učitelka Mgr. Elena Volková se z moskevského finále Mezinárodní olympiády ruského jazyka vrátily více než spokojené.

Jako už v loňském školním roce, i letos probíhá jednorázový zájmový workshop keramiky pro učitele Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.

Letošní téma je prořezávaná nádoba na svíčku.

V pátek 25. 11. se dvě studentky třídy 3.A Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži zúčastnily finálového kola 6. Univerzitní olympiády ve Zlíně. Tato soutěž již tradičně probíhá v německém i anglickém jazyce a testuje nejen znalost samotného jazyka, ale i vystupování a prezentační dovednosti. Velmi cenná je i zkušenost z delšího projevu v cizí řeči před neznámým publikem a odbornou porotou. Toto obě studentky zvládly na výbornou!

V úterý 15. listopadu 2016 jsme si v hodině informatiky vyzkoušeli práci s mapou. Kdo si ale myslí, že jsme listovali v atlasech, ten se plete. Používali jsme k práci počítače a naše telefony.

Studenti 3. a 4. ročníků měli ve čtvrtek 24. 11. 2016 jedinečnou příležitost zhlédnout v aule školy divadlo v anglickém jazyce The History of England II.

Ve středu 23.11. proběhlo již tradiční arcibiskupské derby mezi odvěkými rivaly a to gymnáziem v Kroměříži a kněžským seminářem v Olomouci. První letošní utkání na zimním stadionu bylo v jednoznačné réžii domácího týmu, který nastoupil v silné sestavě.

Je název semináře o uprchlících v moderních dějinách, který pořádalo Židovské muzeum v Praze a kterého se mohli v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zúčastnit 21.11. i pedagogové z AG. Přednášející na semináři se snažili přítomným učitelům (nejen dějepisu) přiblížit situaci uprchlíků na českém území a vztah české společnosti k uprchlíkům od konce 1. světové války do současnosti.

Studenti primy a tříd 1.B a 3.T se zúčastnili 8.–10. 11. celostátní soutěže Bobřík informatiky. Soutěž letos absolvovalo 71 792 soutěžících z celé ČR.

Předmětová komise tělesné výchovy AG prosí všechny příznivce a přátele školy o poskytnutí nepotřebných lyží pro účely lyžařských výcvikových kurzů.

Pokud vlastníte nějaké nepotřebné lyže, budeme Vám velmi vděčni. Vhodné jsou carvingové slalomové lyže s kratším rádiem v délkách 140–145–150 cm, včetně bezpečnostního vázání. 

Darované lyže využijí sociálně znevýhodnění studenti, kteří by se jinak kurzu nemohli zúčastnit. Děkujeme Vám.

Upozorňujeme studenty i vyučující, že ještě do konce měsíce listopadu si můžete v knihovně zakoupit starší učebnice jazykové, společenskovědné i přírodovědné. Ceny většiny knih do 10 Kč, objemnější publikace do 50 Kč. Vhodné i  pro příbuzné a kamarády. Neváhejte a přijďte nakoupit.

Vaše knihovnice

Jelikož poslední várce absolventů přípravy k biřmování byla tato svátost nedávno úspěšně udělena, zaujala jejich místo v roční přípravě nová skupina studentů AG, dychtivých prohloubit svůj duchovní život.

Duchovní obnova pro rodiče studentů AG proběhla ve dnech 11. a 12. 11. 2016. Setkání jsme začali slavením mše svaté v horní kapli Neposkvrněného početí Panny Marie. Po jejím ukončení jsme se přemístili do příjemného prostoru studentského klubu, kde jsme byli přivítáni školním kaplanem a panem ředitelem.

Od pátku 18. 11. do neděle 20. 11. probíhala na Hostýně duchovní obnova zaměstnanců AG. Obnovu vedl otec Marcel Javora a tématem bylo vzhledem ke končícímu roku milosrdenství právě Boží milosrdenství. Otec Marcel ve čtyřech promluvách rozebral různé aspekty tématu.

Ve dnech 14.–15. 11. 2016 odcestovali naši fotbalisté na pozvání partnerské školy z polských Piekar na každoroční podzimní turnaj v sálové kopané. Turnaje se tento rok zúčastnil neobvykle vysoký počet šesti družstev z polského Slezska, včetně našeho Ágéčka. Wojkovice, Katovice, Siemianovice, Bytom, a domácí Piekary.

V úterý 15. listopadu sloužil mši svatou P. Libor Churý, absolvent AG z roku 1995 (ve stejném roce absolvovali P. Vít Hlavica, P. Jaroslav Knichal, P. Aleš Vrzala a P. Svatopluk Pavlica). P. Libor Churý je nyní místoděkanem olomouckého děkanátu a kaplanem ve farnosti Slavonín.

Ve středu večer po 19 hodině jsme vyrazili do sportovního centra Paráda a zahráli si bowling. Sestava byla pestrá. Na zpáteční cestě jsme se šli podívat na prodlouženou.

Co pro to můžeme udělat? Musí nemocný rakovinou trpět před smrtí nesnesitelnými bolestmi? Co potřebuje pacient, který ví, že se neuzdraví? Co dokáže současná medicína? Nejen na tyto otázky odpovídala přednáška paní Mudr. Marie Svatošové o hospicové péči v České republice.

Ve dnech 31. 10. a 9. 11. 2016 proběhlo v aule Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži základní (školní) kolo soutěže BIBLE A MY.  Ve III. kategorii soutěžili studenti primy a sekundy, ostatní studenti spadali do IV. kategorie. V tomto základním kole jsou prověřovány všeobecné znalosti Písma. První místa obsadili ve III. kat. studenti  Eduard Kovařík z 2. S, Brigita Němcová z 1. P a Petr Šišma z 2. S.

Milí rodiče, rád bych Vás pozval na duchovní obnovu, která se uskuteční v budově Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Duchovní obnova je příležitostí k zastavení se, ztišení a naslouchání Bohu. Také může být příležitostí k setkání mezi Vámi rodiči a k nahlédnutí do života gymnázia. Náplní duchovní obnovy bude společná i soukromá modlitba, slavení mše svaté, promluvy, příležitost ke svátosti smíření či duchovnímu rozhovoru, a také možnost rozhovoru s ostatními rodiči. Duchovní obnovy se může zúčastnit i jen jeden z rodičů. 

Termín: úterý 20. 12. 2016
Program: komentovaná prohlídka v lokalitě zámku a zámecké zahrady Schönbrunn, komentovaná prohlídka historického centra Vídně, návštěva vánočních trhů u vídeňské radnice, centrum G3
Cena: 480 Kč, platba při přihlášení
Platba a další informace: kabinet NJ u paní Svobodové.
Přednost mají studenti, kteří minulý rok ve Vídni nebyli. 

Proč? Protože nemuseli. Team „AG Loupežníci“ z Arcibiskupského gymnázia s přehledem vyhrál oblastní kolo turnaje pIšqworky a zajistil si tak postup do kraje. Na stupni vítězů stanul i druhý tým – „AG, bude líp“, který se v play-off potkal se svými spolužáky.

V prvním listopadovém týdnu Církev vybízí věřící, aby více mysleli na všechny zemřelé a duše v očistci. Již koncem října měli studenti i zaměstnanci školy možnost napsat jména svých blízkých zemřelých na plakát vedle učebny náboženství.

V úterý nám začínaly podzimní prázdniny a jakožto vzorní studenti jsme je chtěli náležitě využít. Po nejistém domlouvání se nakonec našla skupinka třeťáků z Domova mládeže, kteří si udělali čas a jeli navštívit otce Josefa Slezáka do Jevíčka.

Začala nám opět hokejová sezona. Nastoupili noví hráči, zavedli jsme nové tréninkové prvky na rozbrusleni a techniku. Hrajeme každou středu od 13.45 -14.45h na zimním stadionu v Kroměříži ( vedle Kauflandu).

V úterý 25. října 2016 jsme my, primáni, zhlédli na Starém pivovaru divadelní představení Tylda. Hru připravili žáci II. stupně literárně–dramatického oboru Základní umělecké školy Kroměříž, kteří nejenom nacvičili role, ale sami byli také autory scénáře.

V úterý 18.10.2016 se uskutečnila (pro nemoc odložená) přednáška s názvem „Rok v Ementálu“ naší absolventky ing. arch. Terezky Halaštové. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o Švýcarsku i o životě studentů architektury různých národností na univerzitě nedaleko Bernu.

V úterý 25. října přijalo 42 studentů Arcibiskupského gymnázia z rukou olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera svátost křesťanské dospělosti.

Dominika Krůpová, studentka 4. ročníku Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži, postoupila do moskevského finále Mezinárodní olympiády ruského jazyka.

V pátek a sobotu 21. a 22. října se tři učitelé Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži zúčastnili Fóra dialogu na téma Křesťanská identita a demokratická kultura v měnící se Evropě. V rámci fóra zazněla přednáška mons. Tomáše Halíka na téma Proměny Evropy, proměny křesťanství?

Po roční přestávce se opět vydalo dívčí družstvo z naší školy do Českých Budějovic na tradiční volejbalové klání – Turnaj církevních škol. Tato soutěž má vysokou úroveň, zvláště týmy z Budějovic, Plzně a Hradce Králové mají velmi silný kádr – většina jejich hráček hraje v krajských i celostátních soutěžích.