Blahopřejeme Tereze Stachoňové k druhému místu v kategorii středních škol celostátní výtvarné soutěže Radost tří králů.

Tercie AG KM
Art in English

Ve středu 8.3. se v našem školním baru konala přednáška o pilotním projektu Františkova ekonomika. Tento projekt je určen pro mladé lidi, kteří se chtějí věnovat globálním problémům, jako je duševní zdraví, nerovnost ve společnosti, ale i třeba klimatická změna.

Česká křesťanská akademie a AG v Kroměříži zvou ve středu 15. března v 19 hodin na přednášku P. Zdeňka Jančaříka, SDB: 

Žena ať v církvi promluví.

V pořadí již druhý novokněz, vysvěcený v minulém roce, zavítal v úterý 7. března na naše gymnázium. Večerní mši svatou tentokrát sloužil P. Pavel Fiala, kaplan v Hranicích. Otec Fiala nepůsobil jako jáhen přímo na AG, ale v minulém roce sloužil v kroměřížské farnosti Panny Marie. Naše gymnázium mu však není cizí, jelikož zde před nástupem do kněžského semináře studoval a úspěšně odmaturoval.

Dne 9. března si připomeneme 90. výročí smrti nepříliš známého, ale zajímavého absolventa arcibiskupského chlapeckého semináře.

V úterý 7. března se na ZŠ Zachar konalo okresní kolo chemické olympiády. Naší školu reprezentovali dva sekundáni a vedli si lépe než skvěle: Prokop Selucký je první a Veronika Burgetová má bronzovou medaili.

Ve čtvrtek 23. února 2023 se poprvé na Arcibiskupském gymnáziu konala konverzační soutěž ve španělském jazyce. Všechny účastnice se zodpovědně připravily, mluvily o španělských reáliích, schopnost bezprostředně reagovat prokázaly v rámci volných témat a při popisu neznámého obrázku. 

Ve středu 22. 2. 2023 si sestra Petra z Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de Paul pro žáky prvního ročníku a 3. T připravila přednášku o misiích v Ugandě. Dozvěděli jsme se spousty zajímavých informací o tamějším školství, zaměstnání, přírodě a každodenním životě obyvatel.

Překladatelskou soutěž vyhlašuje Filozofická fakulta UP v Olomouci. Soutěž probíhá ve dvou kolech a  jazykově nadaným studentům nabízí možnost vyzkoušet si, jaké je to být profesionálním překladatelem.

Na nástěnce u kabinetu TV jsou k dispozici výsledky testování tělesné zdatnosti žáků, kterého se na podzim v loňském roce účastnili i všichni studenti 2. ročníku AG.

V úterý 21.2.2023 se v AG baru sešli příznivci o cestování, tentokrát zájemci o problematiku pobaltských republik. Mgr. Karel Gamba jak svým vyprávěním, tak profesionální dokumentací - ne nijak systematicky -ale až mysticky přiblížil studentům tyto státy a jejich příhraničí s Ruskem.

Kluci v téměř totožné sestavě jako loni obhájili titul okresního a krajského přeborníka ve šplhu středních škol. A to jak v soutěži družstev, tak i v soutěži jednotlivců. Závody se konaly v úterý 28. února na SZŠ v Kroměříži. Soutěž probíhala ve třech kolech, každý závodník tedy šplhal 3x, z čehož se mu nejhorší výkon škrtal a dva nejlepší pokusy sčítaly.

Řada středních škol v současnosti opomíná pěstovat krásnou literaturu prostřednictvím uměleckého přednesu. Je to škoda, protože teprve při promyšlené interpretaci textu vynikne jeho působivost. Na AG jsme si toho vědomi, a proto pořádáme třídní i školní recitační přehlídky. Díky tomu se naši studenti vedle žáků ZUŠ stávají úspěšnými interprety na soutěži Wolkrův Prostějov.

Letošní svatopostní dobu začalo naše gymnázium tradiční mší svatou v kostele svatého Mořice, kterou sloužil školní kaplan Petr Káňa. V kázání poděkoval studentům i zaměstnancům za jejich každodenní práci, kterou dělají denně, poctivě a nikdo ji neocení.

V pátek 10. 2. 2023 se v prostorách Domu kultury v Kroměříži uskutečnil po dvouleté pandemické pauze 23. ročník reprezentačního plesu Arcibiskupského gymnázia v duchu Benátského karnevalu.

Je to už rok od momentu, co Putinova armáda napadla suverénní stát Ukrajina a společně se světovými dějinami změnila životy desítek milionů lidí. Brzy jsme pocítili tíhu bojů i my, když k nám začali proudit davy válečných uprchlíků, z nichž někteří se stali našimi spolužáky a přáteli. Tím bychom mohli skončit, přijmeme uprchlíky mezi sebe a dál už nás to nezajímá; přesně to jsme ale neudělali.

27. února si připomeneme skoro kulaté výročí (101 let) od úmrtí pátera Františka Gogely.

Přinášíme nový seriál článků z církevních dějin. Mapuje osudy absolventů nebo pedagogů školy, kteří se svým osobním postojem dostali do střetu se státní totalitní mocí. Mnozí ne jednou a pro mnohé dopadl střet tragicky.

1. část

2. část

Pět prázdninových dnů v tichu a klidu trapistického opatství Nový dvůr strávili o letošních jarních prázdninách čtyři studenti – ministranti našeho gymnázia společně s bratrem Matějem. Náplní jednotlivých dnů byla především společná modlitba s mnichy, odpočinek, duchovní četba, ale výpomoc s prací pro klášter či vycházky po okolí.

Vskutku radostnou návštěvu jsme na našem gymnáziu prožili v úterý 7. února. Večerní mši svatou pro nás sloužil novokněz P. Josef Biernát, který u nás v minulém roce působil jako jáhen. V současné době působí otec Jožka jak kaplan v Bystřici od Hostýnem.

Svátek Uvedení Páně do chrámu, lidově zvaný Hromnice, oslavili studenti a zaměstnanci Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži ve čtvrtek 2. února ráno.

I v letošním školním roce se 3 studenti naší školy zúčastnili okresního kola Soutěže v programování, které se konalo v úterý 21. února 2023 na Obchodní akademii v Kroměříži.

V úterý 7. 2. 2023 proběhla na AG školní recitační přehlídka. 

Srdečně zveme do studentského klubu v úterý 21.2.2023 v 18 hodin na přednášku s názvem „Pobaltím“. Přednášejícím je Mgr. Karel Gamba. Těšíme se na zajímavé povídání i profesionální fotky!

Studenti 2. ročníku a kvarty měli ve čtvrtek 9.2. jedinečnou příležitost zažít v aule školy představení v anglickém jazyce English History I.

10. února si připomeneme 135 výročí narození českého malíře a grafika, Valentina Držkovice.

Naše škola nabízí studentům přípravu na FCE a CAE. Studenti, kteří v loňském školním roce navštěvovali kurz k FCE již v létě nebo na podzim věděli, že zkoušky zvládli, většinou na výbornou. Z těch, kteří se připravovali na CAE, někteří malinko váhali, ale nakonec se letos na zkoušky přihlásili. Také oni uspěli. Všem blahopřejeme a věříme, že i ti letošní získají certifikáty, na které se připravují.

Svatava Hrdá za PK AJ

Každoročně postupují ze školního kola německé konverzační soutěže 2 studenti z každé kategorie do okresního kola, které se letos uskuteční v půlce března na gymnáziu v Holešově.

V úterý 17. ledna se konala ve studentském klubu další z cestovatelských besed. Tentokrát si ji pro zájemce z řad studentů připravil náš bohoslovec Matěj Maděra. Nesla název Ukrajina před válkou.

V týdnu od 11.1 do 19.1 jsme se zúčastnily projektu ERASMUS + s názvem DIGITAL IMMIGRANTS' BATTLE FOR SURVIVAL.

Tu si pro milovníky umění připravil školní dramatický soubor Dramaswag. V podvečer se napjatí posluchači a posluchačky z řad studentů i pedagogů usadily na předchystané deky a čekali na to, co se bude dít. Po úvodním slovu Karolíny Krepčíkové se celá aula ponořila do recitačních výkonů školních herců, které se prolínaly s hudebními vstupy kytaristek Marie Dědičíkové a Marie Havlíkové a také vystoupením školní scholy. Celý večer měl intimní atmosféru a velmi pozitivní ohlasy.

18. 1. 2023 proběhlo na AG pod záštitou Jednoho světa na školách 2. kolo prezidentských voleb. Celkem studenti AG odevzdali 219 platných hlasů.

V Galerii Na Schodech bude v pátek 20. ledna o velké přestávce vernisáž společné výstavy fotografií tříd 2.B a 4.K. Hlavním tématem fotografií třídy 4.K je světlo ve všech významech. Třída 2.B nazvala svoji výstavu Nevšední krásy (ne)všedních dní.

Srdečně zveme na cestovatelskou přednášku do studentského klubu v úterý 17.1.2023 v 18 hod. O svých cestách po Zakarpatské Ukrajině nám povypráví náš bohoslovec Matěj Maděra.

Těšíme se na vás!

První kolo studentských voleb už proběhlo před časem a tehdy se většina voličů z řad studentů AG (52,9%) shodla, že  AGčákům a republice by jako prezidentka nejvíc vyhovovala Danuše Nerudová. Uvidíme, jak volby dopadnou tentokrát. Výběr už bude mnohem užší, konkrétně jen dva kandidáti (ale to už předpokládám všichni víme).

My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví, vinšujem vám. Známá píseň doprovázející tradiční koledování se letos společně s vůní kadidla nesla také chodbami našeho gymnázia. Jelikož svátek Zjevení Páně připadl letos na páteční den, navštívili nás Tři králové již ve čtvrtek 5. ledna.

10. ledna si připomeneme 135 výročí narození pedagoga, kněze a prefekta „malého semináře“ v Kroměříži.

V pondělí 19. prosince v posledním prosincovém školním týdnu jsme, jak již se stalo tradicí, navštívili s biřmovanci a dalšími studenty pacienty na Malém Valu.

Po nucené pauze v covidovém období jsme opět navázali na tradici vánočního programu pro žáky základních škol v Kroměříži. Během dvou dní 20. a 21. prosince navštívilo naši školu přibližně 180 dětí z 1. a  2. stupně ZŠ.

Nový rok začínáme splátkou roku minulého. V prázdninových dnech klesá sledovanost našeho sloupku na samé dno a tak trochu opomíjíme absolventy červencové a srpnové. A to je škoda.

V úterý 20. prosince měli studenti AG možnost prožít krásný předvánoční den v rámci zájezdu do Vídně.

Studentky a studenti ze 3. ročníku, kteří si vybrali volitelný předmět TVŮRČÍ PSANÍ, se pustili do tvorby speciálu školního časopisu. Zjistili, že je to trochu zábava, ale hlavně dřina, která vezme hodně času, pokud chtějí, aby výsledek vypadal k světu.

Každoročně do Kroměříže zavítá několik tisíc turistů ze zahraničí a mezi nimi se na prvních místech vedle Slováků tradičně vyskytují návštěvníci z Německa a Rakouska. Proto se  studentům semináře JN bude možná hodit, že umí promluvit o  kroměřížských památkách německy.

V  listopadu a prosinci proběhla na naší škole již tradičně konverzační soutěž v anglickém jazyce. Studenti byli rozděleni podle věku do dvou kategorií a soutěžili ve dvou etapách.

Jako každý rok proběhla na naší škole Česká lingvistická olympiáda. Letos byl o tuto soutěž velký zájem, studenti se téměř nevešli do učebny.

18. prosince si připomeneme 80. let od úmrtí významného kroměřížského učitele, národního buditele, Sokola a vlastence Aloise Beni.

Ve středu 30. listopadu se na naší škole uskutečnil 49. ročník Olympiády v českém jazyce. Školního kola se ve dvou kategoriích zúčastnily čtyři desítky soutěžících.