V pátek a sobotu 21. a 22. října se tři učitelé Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži zúčastnili Fóra dialogu na téma Křesťanská identita a demokratická kultura v měnící se Evropě. V rámci fóra zazněla přednáška mons. Tomáše Halíka na téma Proměny Evropy, proměny křesťanství?

Po roční přestávce se opět vydalo dívčí družstvo z naší školy do Českých Budějovic na tradiční volejbalové klání – Turnaj církevních škol. Tato soutěž má vysokou úroveň, zvláště týmy z Budějovic, Plzně a Hradce Králové mají velmi silný kádr – většina jejich hráček hraje v krajských i celostátních soutěžích.

Přijďte 3. 11. 2016 v 19.30 hodin do Studentského baru AG na povídání s bratrem Martinem, benediktýnským mnichem z Prahy Břevnova.

Ve středu 19. 10. proběhla v aule našeho gymnázia inaugurace nového prezidenta SPAG, kterého si studenti zvolili ve volbách v pátek 14. 10., kromě slavnostního složení slibu a předání Ústavy jsme mohli slyšet projev ředitele školy, odstupujícího prezidenta a nově zvoleného prezidenta studentského parlamentu. Obřad předání funkce prezidenta obohatilo vystoupení sboru AVE, který zazpíval studentskou hymnu Gaudeamus igitur.

Dne 18. října 2016 se ve 20.15 hod. na AG slavila mše svatá obětovaná za biřmovance. Už předem jsme připravovali písně a scénku, která se všem líbila. Na závěr mše svaté se biřmovanci, kteří bydlí na domově mládeže, představili ostatním studentům.

Za oblačného a sychravého říjnového počasí pořádala okresní Asociace školních sportovních klubů v úterý 18. října na umělce Hanácké Slavie Kroměříž Pohár Josefa Masopusta v kopané.

Ve středu 12. 10. se odehrál již tradiční přátelský turnaj ve fotbale mezi Domovem mládeže Petrinum Brno a Arcibiskupským gymnáziem v Kroměříži.

Arcibiskupské gymnázium se stalo školou spolupracující s Mensou. Titul „škola spolupracující s Mensou“ uděluje Mensa ČR základním a středním školám, které se na celonárodní poměry nadstandardně věnují práci s nadanými dětmi.

V průběhu letošních prázdnin byl v prostorách AG větší ruch než během školního roku. Bagry, sbíječky, vrtačky a další nářadí bylo slyšet všude. Zvuky a hluk doprovázela oblaka prachu, který se postupně usadil úplně všude.

V úterý 11. října 2016 celebroval večerní mši svatou novokněz P. Tomasz Zurek, který v současné době působí ve farnosti Uherský Brod. Po mši svaté o. Thomasz uděloval všem přítomným novokněžské požehnání.

Pro nemoc se odkládá na úterý 18. 10. 2016 přednáška absolventky AG Terezky Halaštové (rozené Kočí). V obvyklém čase od 18 hodin nám povypráví o svém ročním pobytu ve Švýcarsku v rámci projektu Erasmus.

Ve středu 5. 10. 2016 navštívila třída 2.S vědecký park VIDA! v Brně. Na ploše téměř 5 000 m2 tady na návštěvníky čeká přes 150 interaktivních exponátů, díky kterým mohou lépe porozumět světu kolem nás.

 Za nepříjemně chladného podzimního počasí se běžel ve středu 5.října v běžeckém areálu Na Bedlině v Bystřici pod Hostýnem tradiční podzimní přespolák. 

Stejně jako v minulých letech tak i pro nový školní rok jsou plánovány poutnické a cestovatelské přednášky a besedy nejrůznějších osobností – cestovatelů a poutníků, ponejvíce z řad studentů a absolventů AG.

Dvacet amerických asistentů, kteří z USA přijíždí v rámci mezivládního Fulbrightova stipendijního programu, obohatí výuku angličtiny na vybraných středních školách po celé republice. Letošní rok je výjimečný v tom, že se oproti minulým letům díky zvýšenému příspěvku Ministerstva školství počet asistentů zdvojnásobil. V příštím roce by měl počet stipendistů dosáhnout dokonce počtu třiceti.

 

Na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži probíhá od začátku září výstava fotografií zachycujících průběh letošního Světového setkání mládeže v Krakově.

V úterý 20. září proběhl již tradiční 68. ročník Sedláčkova memoriálu v atletice. Závodů se zúčastnilo devět škol, včetně gymnázia z Liptovského Mikuláše, které je družební školu kroměřížského gymnázia.

21. září 2016 proběhly na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži Studentské volby, které organizoval vzdělávací program Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni. Voleb se zúčastnili studenti 2. ročníku a 4. K; všichni byli proškoleni v rámci hodin společenských věd.

Když nás před půl rokem navštívily studentky z Izraele (The New MunicipalHighSchool in Herzliya), které k nám zamířily v rámci česko-izraelského partnerství středních škol, naši studenti byli nadšeni a ptali se, jestli i oni budou moci své nové přátele navštívit v jejich zemi. A povedlo se.

Na DM probíhá v těchto dnech drobná aktivita na podporu Papežského misijního díla.

Na svatou Ludmilu, tedy v den, kdy všechny církevní školy slaví svůj svátek, jsme si na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži připomínali také výročí 25 let od obnovení naší školy. Obě události byly pěkným důvodem k oslavám, a proto se ten den nesl ve znamení netradičního programu.

V úterý 13. září celebroval večerní mši svatou P. Jiří Luňák, který v loňském školním roce působil na naší škole jako jáhen.

Žáci 2. ročníku Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži vstoupili do nejrozsáhlejšího a nejsledovanějšího projektu organizace Jeden svět na školách, do Studentských voleb 2016.

Mnozí z vás celý rok sbírali vršky plastové i kovové pro Honzu Laurenčíka, a tím mu pomohli sehnat peníze na rehabilitaci tzv. klimterapii, kterou poskytují pouze lázně Klimkovice, a která Honzovi prospívá.

Studenti prvního ročníku se již tradičně setkali na seznamovacím táboře v Rajnochovicích, kde byl pro ně připraven bohatý program.

Každý čtvrtek 15.45–16.30 v malé učebně IVT.

Těšíme se na tebe již zítra (15. 9.), kdy začínáme představením našeho vědeckého programu. :)

Honza a Roman

Přijměte pozvání na Děkovnou pouť na Svatý Hostýn, která se uskuteční v Den církevního školství 16. září 2016 u příležitosti 25. výročí obnovení Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.

„Zábava, super program, krásná atmosféra, zlepšení kolektivu,“ to všechno chválili žáci 2. S, kteří se ve dnech 6.–8. 9. 2016 spolu se svou třídní učitelkou Valerií Procházkovou vypravili na výjezd na faru v Pačlavicích.

31. 8. 2016 se učitelé a vychovatelé Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži sešli na poslední vzdělávací akci v rámci projektu Podpora implementace etické výuky do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2016.

V pondělí 5. září se po dvouměsíčním odpočinku opět zaplnily všechny třídy naší školy. Po úvodní třídnické hodině se učitelé se svými studenty přesunuli do kostela sv. Mořice, kde společně se žáky Církevní základní školy v Kroměříži slavili mši svatou.

Školní heslo „Radost a dobro – vždy a všude“ naplnili noví primáni zcela spontánně během necelých čtyř dnů na seznamovacím táboře na Hostýně. Od prvních okamžiků jsou veselí a vstřícní kamarádi. Hodně jsme si hráli a hodně jsme se smáli.

Vážení rodiče, dovolte, abychom připomněli základní informace o plánovaném výjezdu. Zároveň prosíme o vyplnění Prohlášení o bezinfekčnosti a Písemný souhlas, které žáci odevzdají spolu s průkazem pojištěnce (nebo jeho kopií) třídní učitelce.

Projekt v bavorském Münsterschwarzachu začal pro jeho účastníky dlouho před konkrétní realizací. Již v únoru totiž psali zájemci test dokládající dostatečnou úroveň ovládnutí německého jazyka.   Pět z nich potom dostalo jedinečnou příležitost zúčastnit se mezinárodního programu naší partnerské školy, Egbert Gymnasia.

Motivací a inspirací do nového školního roku byla angličtinářům AG KM brněnská konference s názvem “Shaping Learning Together“ pořádaná OUP (Oxford University Press) dne 30. 8. 2016.

Ubytovné na DM Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži bude nově počínaje školním rokem 2016/2017 hrazeno výhradně prostřednictvím inkasa.

Předem upozorňujeme všechny ubytované, že platebních příkazů ani trvalých příkazů není možno nadále použít, ubytovací účet používaný dosud bude v červenci 2016 zrušen.