×

Varování

You must use an API key to authenticate each request to Google Maps Platform APIs. For additional information, please refer to http://g.co/dev/maps-no-account

V úterý 21.3.2023 se v AG baru sešli studenti prahnoucí po tom dozvědět se, jak jejich spolužáci Šimon Beerkens, Jenda Dvouletý a Tom Mazurek cestovali po španělském ostrově Mallorca.

Dne 23. března se uskutečnilo na Vsetíně krajské kolo konverzační soutěže v ruském jazyce.

Den s A. C. Stojanem – sobota 1.   4. 2023 v Olomouci.

Ve středu 15. března se konalo okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce, které každoročně pořádá Gymnázium Ladislava Jaroše v Holešově.

Letos naši školu reprezentovaly Justýna Gilíková (5.K) a Pavlína Zádrapová (3.B) v kategorii vyššího gymnázia, dále Marie Rundtová (2.S) v kategorii nižšího gymnázia.

Srdečně zveme na cestovatelskou besedu do studentského klubu v úterý 21.3.2023 v 18 hod. Studenti AG Šimon Beerkens, Honza Dvouletý a Tomáš Mazurek se s námi podělí o zážitky z putování po ostrově Mallorka.

Ve čtvrtek 16. března se uskutečnilo v Holešově okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce.  Soutěžící prověřili své dovednosti v poslechu, konverzaci i popisu obrázku.

Historické kalendárium dnes připomíná výročí narození muže slavného, vědce, pedagoga, manažera a samozřejmě v první řadě kněze. Jeho výročí sice není kulaté, ale už se tomuto číslu blíží. 20. března připomeneme úctyhodných 148 let od narození Josefa Konšela.

Středa 8. 3. 2023, letiště Manchester – slzy a loučení. Tři roky společných zážitků, práce, množství nových poznatků - to vše je u  konce. Ačkoliv….

Probouzející se jarní příroda, téměř 30 kilometrů v nohách, pohodová atmosféra, modlitba růžence i křížové cesty a na závěr mše svatá v Senetářově. I tak lze ve zkratce popsat březnovou pouť studentů kroměřížského Ágéčka. Tradice postních poutí na zajímavá místa trvá na gymnáziu již několik let a letos se na ni vydalo necelých 50 studentů – chlapců společně s doprovodem.

Blahopřejeme Tereze Stachoňové k druhému místu v kategorii středních škol celostátní výtvarné soutěže Radost tří králů.

Tercie AG KM
Art in English

Ve středu 8.3. se v našem školním baru konala přednáška o pilotním projektu Františkova ekonomika. Tento projekt je určen pro mladé lidi, kteří se chtějí věnovat globálním problémům, jako je duševní zdraví, nerovnost ve společnosti, ale i třeba klimatická změna.

Česká křesťanská akademie a AG v Kroměříži zvou ve středu 15. března v 19 hodin na přednášku P. Zdeňka Jančaříka, SDB: 

Žena ať v církvi promluví.

V pořadí již druhý novokněz, vysvěcený v minulém roce, zavítal v úterý 7. března na naše gymnázium. Večerní mši svatou tentokrát sloužil P. Pavel Fiala, kaplan v Hranicích. Otec Fiala nepůsobil jako jáhen přímo na AG, ale v minulém roce sloužil v kroměřížské farnosti Panny Marie. Naše gymnázium mu však není cizí, jelikož zde před nástupem do kněžského semináře studoval a úspěšně odmaturoval.

Pozvánka na třídní schůzky v pátek 31. 3. 2023 od 15.30 hodin.

(Náhradní termín je úterý 4. 4.)

Dne 9. března si připomeneme 90. výročí smrti nepříliš známého, ale zajímavého absolventa arcibiskupského chlapeckého semináře.

V úterý 7. března se na ZŠ Zachar konalo okresní kolo chemické olympiády. Naší školu reprezentovali dva sekundáni a vedli si lépe než skvěle: Prokop Selucký je první a Veronika Burgetová má bronzovou medaili.

Ve čtvrtek 23. února 2023 se poprvé na Arcibiskupském gymnáziu konala konverzační soutěž ve španělském jazyce. Všechny účastnice se zodpovědně připravily, mluvily o španělských reáliích, schopnost bezprostředně reagovat prokázaly v rámci volných témat a při popisu neznámého obrázku. 

Ve středu 22. 2. 2023 si sestra Petra z Kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de Paul pro žáky prvního ročníku a 3. T připravila přednášku o misiích v Ugandě. Dozvěděli jsme se spousty zajímavých informací o tamějším školství, zaměstnání, přírodě a každodenním životě obyvatel.

Překladatelskou soutěž vyhlašuje Filozofická fakulta UP v Olomouci. Soutěž probíhá ve dvou kolech a  jazykově nadaným studentům nabízí možnost vyzkoušet si, jaké je to být profesionálním překladatelem.

Na nástěnce u kabinetu TV jsou k dispozici výsledky testování tělesné zdatnosti žáků, kterého se na podzim v loňském roce účastnili i všichni studenti 2. ročníku AG.

V úterý 21.2.2023 se v AG baru sešli příznivci o cestování, tentokrát zájemci o problematiku pobaltských republik. Mgr. Karel Gamba jak svým vyprávěním, tak profesionální dokumentací - ne nijak systematicky -ale až mysticky přiblížil studentům tyto státy a jejich příhraničí s Ruskem.

Kluci v téměř totožné sestavě jako loni obhájili titul okresního a krajského přeborníka ve šplhu středních škol. A to jak v soutěži družstev, tak i v soutěži jednotlivců. Závody se konaly v úterý 28. února na SZŠ v Kroměříži. Soutěž probíhala ve třech kolech, každý závodník tedy šplhal 3x, z čehož se mu nejhorší výkon škrtal a dva nejlepší pokusy sčítaly.

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení – čtyřleté studium

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení – šestileté studium

Řada středních škol v současnosti opomíná pěstovat krásnou literaturu prostřednictvím uměleckého přednesu. Je to škoda, protože teprve při promyšlené interpretaci textu vynikne jeho působivost. Na AG jsme si toho vědomi, a proto pořádáme třídní i školní recitační přehlídky. Díky tomu se naši studenti vedle žáků ZUŠ stávají úspěšnými interprety na soutěži Wolkrův Prostějov.

Letošní svatopostní dobu začalo naše gymnázium tradiční mší svatou v kostele svatého Mořice, kterou sloužil školní kaplan Petr Káňa. V kázání poděkoval studentům i zaměstnancům za jejich každodenní práci, kterou dělají denně, poctivě a nikdo ji neocení.

V pátek 10. 2. 2023 se v prostorách Domu kultury v Kroměříži uskutečnil po dvouleté pandemické pauze 23. ročník reprezentačního plesu Arcibiskupského gymnázia v duchu Benátského karnevalu.

Je to už rok od momentu, co Putinova armáda napadla suverénní stát Ukrajina a společně se světovými dějinami změnila životy desítek milionů lidí. Brzy jsme pocítili tíhu bojů i my, když k nám začali proudit davy válečných uprchlíků, z nichž někteří se stali našimi spolužáky a přáteli. Tím bychom mohli skončit, přijmeme uprchlíky mezi sebe a dál už nás to nezajímá; přesně to jsme ale neudělali.

27. února si připomeneme skoro kulaté výročí (101 let) od úmrtí pátera Františka Gogely.

Přinášíme nový seriál článků z církevních dějin. Mapuje osudy absolventů nebo pedagogů školy, kteří se svým osobním postojem dostali do střetu se státní totalitní mocí. Mnozí ne jednou a pro mnohé dopadl střet tragicky.

1. část

2. část

Pět prázdninových dnů v tichu a klidu trapistického opatství Nový dvůr strávili o letošních jarních prázdninách čtyři studenti – ministranti našeho gymnázia společně s bratrem Matějem. Náplní jednotlivých dnů byla především společná modlitba s mnichy, odpočinek, duchovní četba, ale výpomoc s prací pro klášter či vycházky po okolí.

Vskutku radostnou návštěvu jsme na našem gymnáziu prožili v úterý 7. února. Večerní mši svatou pro nás sloužil novokněz P. Josef Biernát, který u nás v minulém roce působil jako jáhen. V současné době působí otec Jožka jak kaplan v Bystřici od Hostýnem.

Svátek Uvedení Páně do chrámu, lidově zvaný Hromnice, oslavili studenti a zaměstnanci Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži ve čtvrtek 2. února ráno.

I v letošním školním roce se 3 studenti naší školy zúčastnili okresního kola Soutěže v programování, které se konalo v úterý 21. února 2023 na Obchodní akademii v Kroměříži.

V úterý 7. 2. 2023 proběhla na AG školní recitační přehlídka. 

Srdečně zveme do studentského klubu v úterý 21.2.2023 v 18 hodin na přednášku s názvem „Pobaltím“. Přednášejícím je Mgr. Karel Gamba. Těšíme se na zajímavé povídání i profesionální fotky!

Studenti 2. ročníku a kvarty měli ve čtvrtek 9.2. jedinečnou příležitost zažít v aule školy představení v anglickém jazyce English History I.

10. února si připomeneme 135 výročí narození českého malíře a grafika, Valentina Držkovice.

Naše škola nabízí studentům přípravu na FCE a CAE. Studenti, kteří v loňském školním roce navštěvovali kurz k FCE již v létě nebo na podzim věděli, že zkoušky zvládli, většinou na výbornou. Z těch, kteří se připravovali na CAE, někteří malinko váhali, ale nakonec se letos na zkoušky přihlásili. Také oni uspěli. Všem blahopřejeme a věříme, že i ti letošní získají certifikáty, na které se připravují.

Svatava Hrdá za PK AJ

Každoročně postupují ze školního kola německé konverzační soutěže 2 studenti z každé kategorie do okresního kola, které se letos uskuteční v půlce března na gymnáziu v Holešově.

V úterý 17. ledna se konala ve studentském klubu další z cestovatelských besed. Tentokrát si ji pro zájemce z řad studentů připravil náš bohoslovec Matěj Maděra. Nesla název Ukrajina před válkou.

V týdnu od 11.1 do 19.1 jsme se zúčastnily projektu ERASMUS + s názvem DIGITAL IMMIGRANTS' BATTLE FOR SURVIVAL.

Tu si pro milovníky umění připravil školní dramatický soubor Dramaswag. V podvečer se napjatí posluchači a posluchačky z řad studentů i pedagogů usadily na předchystané deky a čekali na to, co se bude dít. Po úvodním slovu Karolíny Krepčíkové se celá aula ponořila do recitačních výkonů školních herců, které se prolínaly s hudebními vstupy kytaristek Marie Dědičíkové a Marie Havlíkové a také vystoupením školní scholy. Celý večer měl intimní atmosféru a velmi pozitivní ohlasy.

18. 1. 2023 proběhlo na AG pod záštitou Jednoho světa na školách 2. kolo prezidentských voleb. Celkem studenti AG odevzdali 219 platných hlasů.

V Galerii Na Schodech bude v pátek 20. ledna o velké přestávce vernisáž společné výstavy fotografií tříd 2.B a 4.K. Hlavním tématem fotografií třídy 4.K je světlo ve všech významech. Třída 2.B nazvala svoji výstavu Nevšední krásy (ne)všedních dní.

Srdečně zveme na cestovatelskou přednášku do studentského klubu v úterý 17.1.2023 v 18 hod. O svých cestách po Zakarpatské Ukrajině nám povypráví náš bohoslovec Matěj Maděra.

Těšíme se na vás!

První kolo studentských voleb už proběhlo před časem a tehdy se většina voličů z řad studentů AG (52,9%) shodla, že  AGčákům a republice by jako prezidentka nejvíc vyhovovala Danuše Nerudová. Uvidíme, jak volby dopadnou tentokrát. Výběr už bude mnohem užší, konkrétně jen dva kandidáti (ale to už předpokládám všichni víme).