„Obyvatelé Ukrajiny strádají a nám to není jedno," dali najevo zaměstnanci a žáci AG ve středu 30. 11. 2022. Akční učitelky připravily spoustu laskomin, jejichž prodejem bylo získáno 9600,- Kč.

Toto úterý se třiatřicetičlenná skupina chemiků vydala z AG do Olomouce, kde pro ně byla připravena přehlídka čtyř chemických fakult (anorganika, organika, analytika a fyzikála).

V úterý 29.11.2022 se v AG baru sešla skupina zájemců z řad studentů o cestování. Pozvání k přednášce tentokrát přijal pan ředitel AG Mgr. Jan Košárek.

K výročí úmrtí Služebníka Božího P. Antonína Šuránka, rodáka z Ostrožské Lhoty, vyjela skupina poutníků z AGKM v čele s otcem Petrem Káňou právě do jeho rodiště na děkovnou mši svatou za jeho život a dílo, které s pomocí Ducha Svatého konal.

Již poněkolikáté pořádá Český florbal v rámci celé ČR středoškolský turnaj Subterra Cup, v letošním roce pod patronací českého florbalového reprezentanta Filipa Formana.

Studentky a studenti AG se zúčastnili 14.–16. listopadu mezinárodní informatické soutěže Bobřík informatiky. V kategorii Junior soutěžilo z AG 140 studentů. Úspěšnými řešiteli se stali Petr Ivan ze 4.K, Ondřej Chabiča ze 4.K a Adam Snítilý z 1.B. Petr Ivan se v celostátním žebříčku se čtvrtým nejlepším bodovým ziskem umístil na 9. místě (ze 17 578 soutěžících). Gratulujeme!

Před 111 lety se 30. listopadu 1911 narodil kněz, pedagog a prefekt Arcibiskupského gymnázia František MAŇÁK. Jeho životní cesta byla důkladně popsána v druhém díle Dějin moravské církve.

Ve středu 16. 11. studenti třídy 5. K AGKM odjeli na exkurzi do Zlína, nejen aby prohloubili své znalosti o práci se zdroji, ale také aby se seznámili s historií budovy č. 21 a závodů firmy Baťa.

Liturgické mezidobí vystřídala doba adventní, ve které se připravujeme na oslavu narození Ježíše Krista. K této době neodmyslitelně patří věnec se 4 svícemi, které symbolizují jednotlivé adventní neděle.

V letošním školním roce dobíhal další z kurzů průvodcovství, které organizuje Arcibiskupské gymnázium společně se Zámkem v Kroměříži. Studenti se učí pracovat s návštěvnickou skupinou, musí zvládat hromadu textu a vyznat se i v historii regionu.

Přijměte srdečné pozvání na svačinu. Dobroty, které připraví učitelé AG, si můžete můžete koupit každou přestávku ve středu 30. 11. 2022 ve vestibulu školy. Výtěžek z prodeje bude věnován na humanitární pomoc Ukrajině.

Srdečně zveme v úterý 29.11.2022 od 18 hod. do AG baru na cestovatelskou přednášku. Nese název „Pohoda na Balkáně“ a přednášejícím bude pan ředitel Mgr. Jan Košárek. Těšíme se na vaši účast.

Letošní 5. ročník Červené středy v České republice byl společnou akcí České biskupské konference, Ekumenické rady církví a Federace židovských obcí, která upozorňuje na problematiku náboženské svobody a pronásledování pro víru ve světě.

Dne 16. 11. 2022 jsme si před začátkem vyučování připomněli Den boje za svobodu a demokracii a  Den studentstva.

Dušičkový týden začal 1. listopadu slavností Všech svatých a památkou všech věrných zemřelých, lidově zvanou dušičky. Při této příležitosti mohli studenti i zaměstnanci školy přinést fotky svých blízkých, kteří jim během poslední doby zemřeli.

Přinášíme nový seriál článků z církevních dějin. Mapuje osudy absolventů nebo pedagogů školy, kteří se svým osobním postojem dostali do střetu se státní totalitní mocí. Mnozí ne jednou a pro mnohé dopadl střet tragicky.

1. část

Ve dnech 7. - 13. 11. 2022 proběhlo  další  setkání  v rámci   projektu Erasmus+ v německém Münsterschwarzachu. Během návštěvy studenti z Česka, Německa, Anglie a Irska navázali na informace získané během předchozích výjezdů  a dále se zabývali tématem udržitelného rozvoje a šetrného přístupu k životnímu prostředí – tentokrát v podmínkách německé reality.

Začátkem listopadu 33 studentů, kteří mají rádi anglický jazyk, ale i ten český, se zúčastnilo školního kola překladatelské soutěže pořádané Filozofickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouc Jejich nelehkým úkolem bylo přeložit jeden umělecký a jeden technický text, pokud možno, co nejvěrněji.

Je nový školní rok a s ním i nová skupina nadšených biřmovanců. S tímto nadšením jsme vyrazili do Rajnochovic na duchovní obnovu. Někdo s očekáváním prohloubení vztahu s Bohem, jiný poznat o trochu víc sám sebe. Ať už byla očekávání jakákoli, každý z nás se vrátil něčím obohacen. Program vedl několika směry.

Duchovní obnova pro rodiče proběhla tradičně v pátek a v sobotu po třídních schůzkách. Zúčastnila se jí pestrá sestava rodičů z pěti českých a moravských diecézí - a arcidiecézí :-).

V pátek 11.11 jsme si hodinu němčiny ozvláštnili netradičním způsobem. Společně jsme za zpěvu  písní oslavili svátek svatého Martina, který je v Německu velmi populární.

Výzva pro všechny studenty, kteří rádi tvoří, kreslí a čtou. Nejlepší komiks bude odměněn. Uzávěrka je 7.12.2022.

Pro zadání si zaskočte do knihovny. Těšíme se na vás.

Večer 10. listopadu se sešli zájemci o vysoké školy s absolventy na druhém veletrhu letošního roku. Pět studentů medicíny, chemie, geologie a techniky sdělovalo své zkušenosti se studiem a životem v univerzitních městech.

Kroměřížské Arcibiskupské gymnázium se ve spolupráci s Vědeckou knihovnou v Olomouci přidalo k programu letošního podzimního multižánrového festivalu-Olmützer Kulturtage a  pozvalo na půdu své školy hosty z Německa.

Ve středu 2.11. proběhl pro zájemce v učebně výtvarné výchovy kurz vázání knih s knihařkou Átou Holíkovou.

Dne 18. 10. naše třída 2.S navštívila VIDA! centrum v Brně. Díky téhle exkurzi jsme se mohli dozvědět např. jak funguje srdce obra, rentgen, vodiče a izolanty a spoustu dalších zajímavostí. Dokonce jsme měli i možnost si zasoutěžit v BINGU a podívat se na ScienceShow.

Stejně jako v loňském roce, i letos měli studenti prvního ročníku v rámci studia tajů kvantových stavů za úkol vypořádat se s problémem Schrödingerovy kočky – prakticky sice nebylo pochyb, že to s velkou pravděpodobností zvládnou, ale po otevření krabice následovalo milé překvapení, protože některé výsledky byly zcela originální. Vybraná díla jsou vystavena v učebně chemie – můžete si je prohlédnout..

Více než 70 vystavovatelů z celého kraje se sešlo ve Zlíně dnes, 2.listopadu 2022. Setkání uvítal hejtman zlínského kraje spolu se šéfem zlínské obchodní komory. Ag na této akci nemůže chybět! Naši studenti představují školu a reprezentují segment církevního gymnaziálního vzdělávání. A jde jim to dobře!

V úterý 18.10.2022 se ve studentském klubu konala další z cyklu cestovatelských besed. O Filipínách nám přijel přednášet prof. Masarykovy univerzity v Brně RNDr. Jaromír Kolejka, CSc.

Po úspěšném okresním kole ve florbalu odjel náš tým v úterý 25.10. 2022 do Uherského Brodu na krajské kolo. To je již jiná kvalitativní třída hráčů a poněkud jiný výkonnostní level. Jestliže jsme se po okresním turnaji klouzali na vysoké vítězné vlně, po krajském klání jsme sjeli zase trochu dolů.

Poněkud netradiční školní den prožili studenti a zaměstnanci kroměřížského Arcibiskupského gymnázia v pátek 21. října. Část studentů, především z řad druhých ročníků, totiž místo výuky při dopolední mši svaté v kostele sv. Mořice přijala svátost biřmování. Svátost biřmování, která je někdy nazývaná také jako svátost křesťanské dospělosti, udělil 27 biřmovancům apoštolský administrátor olomoucké arcidiecéze Mons. Josef Nuzík.

Ve středu 19.10. k nám zavítala naše absolventka Michaela Rozehnalová, aby se s námi podělila o své zážitky z cest do Německa, kam se vydala na vysoké škole s Erasmem.

Je zvykem, že se každoročně v měsíci říjnu koná na celém světě Misijní neděle. V tento den nejen křesťané pamatují na všechny lidi, kteří žijí v tíživých podmínkách na různých místech naší planety. My na AG jsme se nechali inspirovat, a tak jsme dne 19. října zorganizovali Misijní středu!

Fenomenální úspěch zažil Michal Pospíšil z 6. S na Univerzitní olympiádě na Katedře dějin umění UP v Olomouci.

22. října si připomeneme 30 let od úmrtí absolventa Arcibiskupského gymnázia a semináře, hudebního pedagoga a sbormistra Josefa Veselky.

Okresní kolo ve florbale středních škol se konalo po dvou letech pandemické uzávěry opět v reálné situaci. Ve středu 19. října 2022 odjel florbalový výběr našich studentů reprezentovat AG do nedalekého Holešova.

Před 155 lety, v roce 1867 se dne 21. října narodil budoucí kněz a pedagog Josef Haselmann.

V úterý 4. 10. jsme byli pozváni na přátelský volejbalový zápas proti studenům „Veteriny“ do domova mládeže ve Štěchovicích. Přišli jsme plní síly a odhodlaní oplatit porážku z loňského školního roku. I přesto, že soupeři měli výhodu domácí tělocvičny a velikánskou podporu od svých kamarádů, tak jsme je dokázali porazit v poměru 3:1. Myslím, že jsme si to užili jak my, tak naši soupeři a těšíme se na další společné akce.

12. 10. 2022 se vydala skupina studentů do Prahy na Mezinárodní konferenci o lidských právech, uspořádanou k poctě laureáta Ceny Václava Havla za lidská práva (více zde: Konference 2022 - Knihovna Václava Havla (vaclavhavel.cz).

Dne 12. září 2022 se naše třída 3.T a třída 2.S vypravily na exkurzi do bývalého židovského ghetta zvaného Terezín.

7. 10. 2022 proběhlo finále soutěže Eustory, ve které soutěžící z celé České republiky vytvářeli práce na téma Malé a velké dějiny 20. století. Mohli přitom zvolit akademickou formu zpracování nebo některý z popularizačních formátů (např. komiks, videohru, podcast, dokumentární film apod.).

Dne 4. října slavil na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži večerní mši svatou otec Filip Hochman, který je bývalý student našeho gymnázia a také na naší škole trávil rok své jáhenské služby. Nyní už druhým rokem působí jako kaplan v Rajnochovicích na Arcidiecézním centru života mládeže.

Podzimní měsíce jsou pro studenty čtvrtého ročníku časem úvah a sběru informací o své budoucí vysoké škole. Pomoci jim v tom může tradiční setkání s absolventy našeho gymnázia, kteří vysoké školy aktuálně studují.

Do literární soutěže Matice svatohostýnské se zapojilo i AG

Cyklus cestovatelských besed v tomto novém školním roce zahájil Mgr. Vít Zahradníček, kdy zavzpomínal na dávné časy prožité v Maroku těsně po teroristickém útoku na Dvojčata v roce  2001.

4. října si připomeneme 160 let od narození absolventa „malého semináře“ v Kroměříži a významného pedagoga Karla Polzera.

Ve dnech 16. - 21. 9. 2022 proběhlo na AG další  setkání  v rámci projektu Erasmus+. Během návštěvy v Kroměříži studenti z Německa, Anglie a Irska navázali na informace získané v rámci jarního výjezdu  a dále se zabývali tématem udržitelného rozvoje a šetrného přístupu k životnímu prostředí – tentokrát v podmínkách české reality.

Srdečně zveme na další z cestovatelských přednášek do studentského klubu: na setkání s vámi se těší náš bývalý jáhen v úterý 27.9.2022 v 18 hod. Po přednášce bude sloužit mši svatou v kapli Panny Marie.

V rámci oslav Dne církevního školství navštívil Arcibiskupské gymnázium ředitel Egbertova gymnázia v německém Münsterschwarzachu Markus Binzenhöfer, který si s velkým zájmem prohlédl zrekonstruované prostory školy a domova mládeže.