Cílem našeho projektového týdne bylo projít některé naučné stezky v Chřibech a objevovat zajímavosti našeho kraje. Pozorovali jsme přírodu, orientovali jsme se v krajině i na mapě, užívali jsme si nádherné výhledy do krajiny kolem Kroměříže. Přemýšleli jsme také o funkci naučných stezek v krajině a o tom, co nás chtějí naučit a jaká místa vybírají pro naučná zastavení.

V pondělí jsme prošli část Spáčilovy naučné stezky od mohylového pohřebiště Tabarky, kolem skály Budačina, která je spojena s pověstí o loupežnících, zachovalými bukovými lesy až na skalnatý hřeben Komínských skal. Na závěr jsme v Kostelanech našli i pozůstatek plánované Baťovy dálnice.

Úterní výlet po naučné stezce kolem Střílek vedl kolem druhohorních Čertových kamenů až na zříceninu stříleckého hradu, který byl kdysi strategickým strážným hradem jistě i kvůli širokému rozhledu po okolní krajině. Trasa končila na stříleckém barokním hřbitově, unikátní architektonické památce.

Třetí výlet nás přivedl do krajiny kolem vesnice Divoky, kde jsme se brzy ráno brouzdali rosou v údolí potoka, pak jsme vystoupali lesní divočinou až k rozkvetlým loukám a rozlehlým polím na kopci. Tato naučná stezka Boří nám na malém území představila vodní, lesní, luční i polní ekosystémy naší krajiny.

Další dny, kdy jsme se netoulali krajinou, jsme věnovali práci na zakreslení našich cest a tras naučných stezek do připravených map, hledali jsme další informace o Chřibech i naučných stezkách a zopakovali jsme si zajímavosti o barokním stříleckém hřbitově. V souvislosti s naučnými stezkami v přírodě jsme zkusili vytvořit i vlastní stezku života s důležitými zastaveními.

Prošli jsme jen malou část pohoří Chřibů a víme, že má smysl se tam stále vracet a poznávat.

Lenka Pospíšilová