V pondělí jsme matematický projektový týden zahájili pozdravem matematiků ABERO, řešili jsme hidoku či logické úlohy s názvem zebra. Einsteinova hádanka byla natolik obtížná, že jsme ji museli dokončit doma.

Úterý jsme věnovali luštění šifer. Přestože jsme narazili na nedostatky ve znalostech Morseovy abecedy, uspořádali jsme soutěž o nejlepšího dešifrátora. Poté jsme sledovali film Kód Enigmy.

Ve středu jsme ve škole moc nepobyli. Nejdříve jsme se naučili základy statistického šetření a pak jsme byli vysláni „do terénu“, abychom sbírali odpovědi na otázky, které jsme si museli sami vymyslet. Byli jsme rozděleni do skupin, přičemž každá skupina se ptala 60 respondentů na tři otázky. Zjištěné údaje jsme pak zanesli do tabulek a grafů a z celého průzkumu jsme vyvodili patřičné závěry.

Výsledky našeho statistického šetření jsme svým kolegům odprezentovali ve čtvrtek. Každý pak vystoupil s prezentací o slavném matematikovi. Zazněla jména jako Pythagoras, Euklides, Pascal, Rubik nebo Villani.

Pátek byl opět plný matematiků a různých matematických zajímavostí. Seznámili jsme se s Fibonacciho posloupností, kterou můžeme najít všude kolem nás, například u rostlin, květů či šišek.

Václav Kučera 2.C, Jaromír Fuksa 2.C, Nikola Kopečková 3.B

 

Snad si každý něco z tohoto týdne odnesl, ať už to byl entuziasmus do dalšího bádání v této oblasti nebo podnět k budoucímu směřování či alespoň respekt k práci lidí, kteří se pomocí matematiky snaží zlepšit svět. Jsem přesvědčen, že nikdo z nás nebude pohlížet na matematiku jako na nutné zlo, když jsme se přesvědčili, že ji nemusíme hledat jen na papíře.

Václav Kubíček 3.A