1) Ve dnech 19. - 23.června se 39 studentů AG zúčastnilo projektu: Polsko místa bolesti a slávy.

2) Společné foto:

0750
3) Nyní se už jen dívejte: