Poznat, hledat, vytvořit, nacvičit, předvést. To jsou slovesa, která vyjadřují náplň projektu Průvodcem v Květné zahradě. Studenti nejprve poznávali Květnou zahradu a následně hledali způsob, jak přiblížit dětským návštěvníkům sochy ze zahradní kolonády. Učinili tak nakonec prostřednictvím příběhu o Amorovi a Psýché. Studenti si připravili představení jednotlivých soch, vyprávění či dramatizaci příběhu nešťastné Psýché a drobné úkoly, které souvisely s příběhem. Velkou péči věnovali nácviku, aby jejich průvodcovský pokus dopadl opravdu na výbornou. Projektový týden uzavřeli programem pro žáky kroměřížských škol. Tohoto programu se zúčastnilo 101 žáků, kteří tak měli možnost prožít návštěvu Květné zahrady netradičním způsobem.

Aranka Řezníčková