Projekt nás zavedl do krajiny v okolí Kroměříže. Známe ji a neznáme současně. Pro mnohé byla navštívená místa objevem nečekaných scenérií, překvapivých zákoutí i nových druhů rostlin. Těm jsme se totiž z více příčin věnovali přednostně. Počasí bylo horké a cesty mezi poli vyprahlé. Ale i to přispělo k pochopení vztahů, které v naší přírodě panují, stejně jako některých z těžkostí, s nimiž se její obyvatelé musejí vlastními silami vypořádat.

Objevovali jsme souvislosti, pátrali v krajině po otiscích minulosti, dozvídali se o účincích rostlin na naše tělo i o tom, co je jedlé a co jedovaté, dotýkali se změn tak četných a mnohovrstevných jako jsou spletité nitky dějů, jež je utkaly či narýsovaly. Trnitým houštím prapodivných názvů jsme se prokousávali k poznání, vyprávěním příběhů k pochopení. Nebylo všechno skvělé, vedro bylo festovní, stezky prašné a dlouhé, výklady úmorné a rostliny přemnožené. Ale ti, kteří vydrželi týden na cestách, byli odměněni vědomím, že existuje i jakýsi jiný svět, než je ten, který denně potkáváme.

0731

zbylí účastníci projektu

 

0731

pětiprstka hustokvětá 

 

0731

štětka lesní