Místo konání: Arcibiskupské gymnázium, učebny A3, A4

Garant: Alexandra Filipová

Počet studentů: 5

Tento projektový týden se nesl v duchu anglických svátků a tradic.

Prostřednictvím videokazety studenti nahlédli do tradiční britské rodiny, která je seznámila s britskými svátky -  New Year´s Eve, Valentine´s Day, Easter, Halloween, Guy Fawkes Night, Christmas.
Dozvěděli se o jejich původu a zvycích, kterými se dnes tyto svátky slaví.
Studenti srovnávali slavení svátků u nás a ve Velké Británii.

Rovněž procvičovali gramatiku a slovní zásobu se zaměřením na požadavky maturitní zkoušky (úroveň B1).

Příjemným zpestřením bylo sledování dvou příběhů Hercula Poirota v anglickém originálu, které připravil Václav Košůtek ze 3.C. 

Vzhledem k malé účasti byla výuka intenzivní.

Studenti byli aktivní a projevovali zájem o probíranou látku.

0713