Během tohoto projektu jsme po tři dny pobývali v lázních Luhačovice, kde jsme odebrali chemické vzorky z 9 pramenů, z nichž dva prameny byly v tuto dobu vyschlé, což je takové znamení, že opravdu se Morava potýká s nedostatkem podzemních vod. Např. pramen Ottovka,což je jeden z nejznámějších pramenů

Vody jsme analyzovali přímo na místě např. pramen Jubilejní, který je velmi silný nebo Dr. Šťastného, který snad chutnal pouze někomu jako např. vedoucímu projektu

Ve středu jsme pak navštívili firmu Vincentka, která zpracovává nejznámější pramen Vincentka. Firma vodu stáčí do lahví a dále pak vodu destiluje, tak aby z zvýšila koncentraci solí a z nich pak vyrábí kapky do nosu, pastilky a sirupy proti kašli.

Ve čtvrtek jsme analyzovaly vzorky v chemické laboratoři na sloučeniny síry.

V pátek jsme pak prezentovali v učebně osobnosti, které jsou s Luhačovicemi spojené buď svým léčebným pobytem(Leoš Janáček,Bedřich Smetana a další) nebo s vybudováním lázní(MuDr Veselý,Dušan Jurkovič a další)