Arcibiskupské gymnázium Kroměříž a mimořádně nadaní žáci – článek z webu KAP podpora, září 2019

Časopis Prevence, březen 2019

Gramotnosti tvořivě, prakticky a rozmanitě – článek z webu Národního ústavu pro vzdělávání

AG v Ročence Mensy ČR, strana 35