I v letošním roce se v pátek 24. května otevře spojovací chodba mezi kostelem sv. Mořice a Arcibiskupským gymnáziem.

Návštěvníci budou mít možnost si během třicetiminutové prohlídky za doprovodu studentů AG prohlédnout obě školní kaple a část školních prostor, vyslechnout si základní historické údaje, zaposlouchat se do skladeb smyčcového kvarteta a také do zpěvu scholy AG. Prohlídky v půlhodinových intervalech začnou v 18.30 hod. a budou probíhat až do 22 hod. Jste srdečně zváni!