Poslední dubnovou středu k nám zavítal spirituál kněžského semináře v Olomouci P. Jan Szkandera a slavil společně s námi studentskou mši svatou v kostele sv. Jana Křtitele.

V homilii se na základě příběhu o učednících z Emauz zamyslel nad hlavními rysy a podstatou velikonoční víry. Po mši svaté následovala přednáška v rámci činnosti České křesťanské akademie ve studentském klubu AG. P. Jan se přítomným snažil přiblížit papežskou exhortaci Gaudete et exsultate, která se snaží odpovědět na otázku, jaký má být světec současnosti. Také posluchače vybídl k přečtení tohoto dokumentu, který každého křesťana může inspirovat a povzbudit na cestě ke svatosti.

2516

2517

2518

2519

2520

Další fotografie.