Smíšený pěvecký sbor AVE Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži pořádá 8. května 2019 v 19.00 hod. benefiční koncert, který se uskuteční v aule místního gymnázia.

Výtěžek koncertu bude věnován na opravu varhan v kapli Panny Marie. Varhany mají projít generální opravou a náklady na ní jsou odhadnuty na čtyři sta tisíc korun.

Přijďte podpořit dobrou věc!

2512