V úterý 26. března večer se 7 studentů spolu s panem vychovatelem Pořízkem vydalo do Olomouce. Konkrétně to byli Pepa Šumpík s Šimonem Kincem a za holky Marťa Petrůjová, Liduška Nosková, Sára Naiserová, Paťa Frgalová a Brigi Němcová.

Ihned po příjezdu do Olomouce jsme se vydali do studia Radia Proglas, kde jsme se měli ve 21.05 modlit nešpory. Setkali jsme se zde se zvukařem Jardou Topinkou, který minulý rok nahrával CD AG scholy. Do studia za námi přišel také jáhen Ondra, který byl v Olomouci už od rána. V živém vysílání jsme během modlitby večerních chval zazpívali hymnus a kantikum. Bratr Ondra nás vedl, takže jsme vše bez obtíží zvládli. Po nešporách bylo třeba se odměnit a občerstvit, a tak jsme se vydali na párek v rohlíku či hranolky. Na AG jsme se šťastně vrátili v pozdějších večerních hodinách. Děkujeme panu Pořízkovi za zajištění dopravy a bratru jáhnovi za organizaci.

Patricie Frgalová a Brigita Němcová, 3.T

2446

2446

2446