Dne 18. března navštívily naši školu dvě dívky ze Španělska. Pracují jako dobrovolnice v MŠ Klubíčko. Pro studenty semináře španělského jazyka si připravily přednášku s prezentací, ve které představily jednotlivé španělské regiony, zvláště Andalusii a Baskicko, španělskou kulturu, hudbu, tance, zvyky a jídlo.

Studenti byli mile překvapeni, nakolik byli schopni jim porozumět, protože obě dívky se snažily mluvit velmi srozumitelně a dokázaly se přizpůsobit úrovni jazykových znalostí našich studentů. Na závěr si připravily pro studenty krátký test a zbyl čas i na dotazy.

2439