Bylo slunečné páteční odpoledne a hrstka studentů společně s bratrem jáhnem se vydala AG busem do předaleké Bělé pod Bezdězem na setkání se společenstvím Antiochia. V Bělé nás s otevřenou náručí přivítal P. Kamil Škoda, který se spolu s bratrem jáhnem a dalšími bohoslovci postaral o naše duchovní zážitky.

V sobotu jsme se vypravili na prosebnou pouť ke kostelu sv. Vavřince v nedaleko vzdálené Čisté, kde byla sloužena mše svatá. Ve večerních hodinách jsme se v klášterním kostele sv. Václava pomodlili zpívaný kompletář a poslechli varhanní koncert našich hudebně talentovaných duchovních. V neděli dopoledne polovina Antiošáků odjela šířit Boží slovo do Kamenického Šenova a Nového Boru, ale opět jsme se sešli na faře u oběda. Velký dík patří všem duchovním, zvláště P. Kamilovi, díky kterému jsme měli kam složit hlavu, také všem Antiošákům, kteří se podíleli na realizaci víkendu, také bratru jáhnovi, který nás bezpečně dopravil tam i zpět, ale největší dík patří našemu Pánu, který nad námi celý víkend pevně držel ochrannou ruku. Dá-li Bůh, v létě na viděnou Antiochio!

Klára Šprochová z 1.C

Další foto.