„Nevím, co od kurzu očekávat.“ Tak zněla nejčastější odpověď, když se nás ve středu, 7. 11. 2018, na kurzu Dobrovolnického minima zeptala jedna z přednášejících, co od tohoto dne očekáváme.

Po celé odpoledne jsme se bavili o tom, co ve své podstatě dobrovolnictví obnáší, jak můžeme být součástí dobrovolnických projektů a na závěr jsme si právě jeden takový projekt ve skupinkách vytvořili. Program se nesl ve velmi přátelské atmosféře nejenom ze strany žáků, ale především lektorů, kterými byli doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D. a Mgr. Vojtěch Vodseďálek, Dis z Cyrilometodějské teologické fakulty.

Myslím, že po skončení nikdo nelitoval času, který navíc strávil ve škole, protože mnozí z nás objevili nové téma k přemýšlení nebo motivaci k uskutečnění již rozpracovaných projektů.

Marie Pavlíková

2049

2049

2049