Téměř tradicí se stala duchovní obnova pro zaměstnance AG, která tentokrát probíhala od pátku 16. listopadu do neděle 18. listopadu na Svatém Hostýně. Duchovně se obnovit a nabrat nových sil přijelo kolem 30 zaměstnanců AG.

I když Hostýnek byl v sobotu ráno zahalen zimní mlhou, odpoledne se vyčasilo. Exercitátorem byl otec Karel Satoria, který dříve působil jako generální vikář brněnské diecéze, poté strávil 10 let v kontemplativním klášteře Sept Fons ve Francii a nyní je tutorem duchovní formace pro kandidáty trvalého jáhenství v pražské arcidiecézi a kaplanem na Vyšší odborné škole publicistiky. Z jeho promluv, které byly zaměřené mimo jiné na poslání církevních škol, jsme si určitě každý z nás odnesli nové podněty pro naši práci.

Mgr. Gabriela Křížanová