Ve čtvrtek 15. listopadu, navlečena do teplých kabátů, se sešitem fyziky a řízky od maminky, ale především se srdcem patriota, vyrazila naše třída 3. C na exkluzivní výlet do Prahy.

Nejdříve jsme se vypravili do krásně opravené budovy Národního muzea, kde začala individuální prohlídka expozice ke stému výročí vzniku samostatného československého státu. Mezi vystavenými exponáty nechyběly ani takové artefakty, jako je Mnichovská dohoda či smlouva mezi Emilem Háchou a nacistickými pohlaváry. K vidění byly i letité portréty předních postav první republiky: Tomáše Garrigua Masaryka, Edvarda Beneše a Milana Rastislava Štefánika. Dozvěděli jsme se také, jak nelehké postavení měla církev v dobách prvorepublikových a komunistických.

Naše další kroky směřovaly do nové budovy Národního muzea, kde na nás čekala komentovaná prohlídka expozice s poutavým názvem „Světlo a život“ (volný vstup do expozice byl naší odměnou za loňskou výstavu: „Rodino, vyprávěj“ v rámci projektu Národního muzea ke stému výročí vzniku samostatného státu). Ve třech rozlehlých sálech, bohatých na exponáty, jsme se dozvěděli spoustu zajímavých faktů o, pro nás neznámých, živočiších, jako jsou například macaráti či kapybary.

Věřím, že pro všechny byla návštěva Národního muzea velice obohacující a všichni jsme si výlet do Prahy náležitě užili.

Petr Novák