V pátek devátého listopadu jsme se my žáci multimediální výchovy vydali do Brna na desátý ročník Multimediálního dne, pořádaného Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity. Po příchodu všech účastnících se studentů a pár doušcích ne tak dobré brněnské kávy jsme se v osm hodin vydali z hlavního nádraží k budově FSS. Krátkým úvodem od pana profesora Gamby nám byl představen program a poté poskytnuta jeho podrobná tištěná forma.

 Zahájením celého programu bylo setkání v aule a předání cen Arnošta Heinricha. Zbytek programu byl formou workshopů, kterých jsme se mohli účastnit. Některé workshopy a časy jejich konání se překrývaly, a proto bylo jen na našem uvážení, který z nich by byl pro nás osobně nejpřínosnější. Za zmínku jistě stojí přednáška šéfredaktorky česko-slovenské verze časopisu Vogue, online rozhovor s Danielou Drtinovou, Jak se stát novinářem, Jak udělat sociální sítě atraktivní a mnoho dalších. Volný čas mezi workshopy jsme trávili v atriu, které bylo zaplněno stánky našich známých médii, například České televize, Rádia rozhlas, Seznam TV atd. U nich jsme se mohli dozvědět zajímavé informace, zasoutěžit si, seznámit se s technikou a vůbec, zeptat se na vše, co nás zajímá.
 Ke konci celého programu proběhl v atriu živý rozhovor, pořádaný již zmiňovanou Seznam TV s psycholožkou Zuzanou Špačkovou a karikaturním kolážistou Tomášem Břínkem o psychologii, syndromu vyhoření, sociálních médiích, karikaturách a naší době.
Domů jsme se vrátili plni nových poznatků a myšlenek, nad kterými se jistě hodí přemýšlet. Snad každému, kdo se zajímá o dění v dnešním světě zprostředkovaném převážně médii, by tato akce měla stát za návštěvu.
Daniela Smetanová 3.B