Po podzimních třídních schůzkách je každoročně připravena duchovní obnova pro rodiče žáků naší školy. Tentokrát se jí zúčastnilo téměř 50 účastníků. 

Dvoudenní duchovní obnovou provázel svým slovem na přednáškách a také v homiliích při slavení mší svatých školní kaplan P. Petr Káňa. Ve svých promluvách se zamýšlel nad evangelním příběhem o setkání Ježíše se samařskou ženou u studny. Jednotlivé katecheze byly prokládány časem na ztišení a také možností přistoupit k svátosti smíření. Mše svaté i adoraci doprovodila svým zpěvem schola AG.

Rodiče nám napsali:

„Duchovní obnovy rodičů na AG-čku se účastníme již několik let (snad 6×) a vždy se opět těšíme na tu další. Pro nás to je nejen příležitost pro načerpání zajímavých duchovních informací, ale i příležitost pro setkání se „starými“ známými.

Co nás letos oslovilo? Určitě to byla osoba P. Petra Káni, který nás svým mladistvým elánem provázel jednotlivými zamyšleními a otvíral nám nové pohledy na jinak známé texty z Bible, tentokrát na téma „Setkání u studny“ (setkání Ježíše se samařskou ženou u studny). Velmi se nás „dotklo“ (v dobrém slova smyslu) i tablo vzpomínky na zemřelé pod oltářem v horní kapli, kde jsme našli i jména našich blízkých, kteří nás již předešli na věčnost.

Vždy se těšíme na mše svaté v krásných prostorách kaplí AG, které byly letos (vlastně nejen letos) obohaceny zpěvy schóly AG, tentokráte posílené o jednoho rodiče s basovou kytarou.

Co říci závěrem? Snad jen to, že ten čas strávený v prostorách AG i po třídních schůzkách stál za to!!!!

Díky všem, kteří se podíleli na přípravě a zajištění této super akce.“

Tomáš a Hana Jochcovi

 

„Tato obnova byla pro nás již osmá v pořadí. To se však nedá říct o otci Petrovi, pro kterého to byla premiéra pro „dospěláky“ a dle našeho názoru ji zvládl velmi dobře s temperamentem a zapálením jemu vlastním.

Letošním tématem obnovy bylo „Setkání u studny…“. Tento biblický výjev byl pro nás důvodem k zamyšlení a zároveň pochopením slova „žízním“ z úst Ježíše Krista, který ve skutečnosti touží po naší lásce. Pocítili jsme, že tuto žízeň bychom měli každodenně opětovat a zároveň předávat tuto zkušenost lidem ve svém okolí.

Závěrem můžeme říct, že celá duchovní obnova se nesla tradičně ve velmi přátelském duchu a vřele ji doporučujeme všem rodičům, kteří mají své ratolesti na AG.“

Děkujeme, Vašutovi.