Jak už to bývá zvykem, tak i tento rok se sešli studenti, pedagogové a zaměstnanci školy, aby se podívali na slavnostní předání funkce prezidentky studentského parlamentu Aleně Knotkové!

Tato událost se uskutečnila ve středu 10. 10. ve 13.45 v aule AG. Do role moderátora se postavil Ondřej Pospíšil z 6.S a hudební podklad zajišťoval sbor AVE. Nejprve zaznělo uvítací slovo pana ředitele Jana Košárka, poté navázal Jan Herman, který krátce zhodnotil svoje působení a poděkoval všem svým spolupracovníkům a týmu! Následně A. Knotková složila slib, přijala ústavu a celou slavnost zakončila svým závěrečným proslovem a poděkováním!