V úterý 16. 10. 2018 byla ve studentském klubu přednáška, na kterou se studenti velmi těšili: Mgr. V. Zahradníček slíbil povyprávět o své cestě do Izraele, kterou uskutečnil vloni se svými bratry málo tradičním způsobem, a to „po vlastní ose“.

Sdělil své zkušenosti, jak lze získat velmi levnou letenku, jak sbalit jen to nejnutnější, ale tak, aby se člověk nemusel vázat na hotely, ale mohl přespat v dunách. Začali své putování na jihu Izraele a pozvolna se přesouvali přes Jeruzalém až na sever pod horu Hermon. Přednáška byla nazvána „Izrael od Rudého moře po Golanské výšiny se třemi bráchy“ a sklidila od početného publika zasloužený dlouhotrvající potlesk.

1977

1977