V pátek 28. září jsme se skupinka několika studentů v čele s otcem Petrem vydali na pouť ke svatému Václavu do Staré Boleslavi.

V 5.45 jsme vyrazili od AG. Než jsme autem dojeli do Boleslavi, tak jsme se stihli pobavit i prospat. Kolem 9. hodiny jsme byli na místě. Posvačili jsme a šli si prohlédnout město. Byli jsme také v kryptě kostela sv. Václava (dříve tam stál kostel sv. Kosmy a Damiána – zde byl sv. Václav zavražděn), kde byla vystavená jeho lebka. V 10 hodin začala na náměstí slavnostní mše svatá, kterou celebroval arcibiskup Jan Graubner. Kolem 13. hodiny jsme opustili Starou Boleslav a vydali se směrem k Číhošti, která je známá Číhošťským zázrakem, který se stal v roce 1949. Otec Petr nám ve zdejším kostele Nanebevzetí Panny Marie pověděl víc o tomto zázraku i otci Josefu Toufarovi. Po krátké modlitbě jsme se přesunuli o pár set metrů dál do geografického středu ČR. Udělali jsme si několik fotek, nasedli do auta a jeli zpátky do Kroměříže. Jsem moc ráda, že jsem mohla být na této pouti a oslavit tím tak svátek sv. Václava – patrona České země.

Ludmila Nosková, 3.C