V úterý 2. října přijal pozvání na ročníkovou mši sv. P. Jiří Šůstek, který v loňském roce působil na naší škole jako jáhen. V homilii zavzpomínal na léta, která prožil na AG jako student a zdůraznil, že prostředí, které škola nabízí a vytváří, je důležité pro další zdravý rozvoj mladého člověka jak v oblasti přirozeně lidské, tak také duchovní.

Na závěr mše sv. mu školní kaplan P. Petr Káňa předal kněžskou štolu, kterou již tradičně dostává každý novokněz, který na AG studoval nebo působil jako jáhen. Po mši svaté P. Jiří uděloval přítomným novokněžské požehnání.

Další fotografie