aneb seznamovací pobyt pro studenty prvního ročníku Arcibiskupského gymnázia na Arše v Rajnochovicích. Na tomto pobytu měli žáci možnost seznámit se hlavně mezi sebou a později i se školou a jejím koloběhem.

Celý pobyt byl vyplněn nejrůznějšími aktivitami a hrami, ale i duchovně laděnými chvílemi. Důležitý byl i výšlap na Hostýn a zpět, při kterém bylo také mnoho prostoru vzájemně se poznat. Celou akci zaštiťoval volnočasový pedagog Josef Grepl a jako pomocnou sílu měl tým sestavený z lidí ze třetího ročníku. O duchovní doprovod se staral otec Petr Káňa a jáhen Ondřej Talaš. Na akci nás navštívil pan ředitel Jan Košárek s hlavním vychovatelem Janem Sovadinou. Celá akce proběhla převážně podle plánu a hlavně za krásného počasí. Doufáme, že finální dojem na prváky byl uspokojivý.

Lukáš Juras 3.B

Další fotografie.