Ve středu 19. září naši školu navštívil bývalý absolvent Arcibiskupského gymnázia a nynější europoslanec JUDr. Stanislav Polčák, který si připravil přednášku pro druhé ročníky. Přednáška se týkala Evropské unie.

JUDr. Polčák nejprve stručně popsal, co je vlastně EU a kdy vznikla. Přiblížil důležité události v historii, které jsou s EU spojeny. Popsal jeho pobyty v Bruselu, kde se nachází sídlo EU. Pak představil výhody a vliv EU na její členské státy. Jednou z výhod je volný pohyb osob mezi členskými státy EU, které patří do tzv. Schengenu. Zde mohou osoby překračovat hranice smluvních států, aniž by musely projít hraniční kontrolou. Současnou výhodou pro Českou republiku je možnost čerpání dotací z EU, které jsou významným finančním zdrojem státního rozpočtu a jsou využívány na rozvoj především technické infrastruktury, životního prostředí a zemědělství. Pověděl nám něco o vzniku eura a eurozóně. Dále nám vysvětlil, co je např. Evropská komise, která se skládá z 28 eurokomisařů a každý eurokomisař je z jednoho členského státu. Také nás informoval, že příští měsíc se bude konat summit, ve kterém se vyjasní podmínky Brexitu.

Na konci přednášky jsme dostali od europoslance radu: „Nebojte se riskovat a překonávat své limity.“

Foltýnová Eliška 2.B
Zbořilová Nela 2.B