V pátek 19. ledna byl ve večerních hodinách zahájen v DK v Kroměříži již 20. ples AG. Letos byl ve znamení Benátské noci.

Ve společenském sále výborně hrál taneční orchestr Akvarel ze Zlína. V nově zrekonstruovaném foyer byla svižná cimbálka složená ze studentů Konzervatoře P. J. Vejvanovského. A na hudebním sále rockové skupiny NaOstro a Silly Sheeps složené z absolventů a studentů AG. Večerem provázeli studenti Gabriela Dolečková z 5.K a Adam Haninec z 3.C.

Po zahájení plesu ředitelem školy Mgr. J. Košárkem a školním kaplanem P. M. Sekaninou, předvedli studenti úchvatné taneční vystoupení, které návštěvníci odměnili bouřlivým potleskem. V průběhu večera nastoupili na parket děvčata z 2.S jako revival ABBA, dále K. Němčeková a F. Straka z 2.S, N. Petlachová z 1.A a M. Buzáš z Gymnázia Kroměříž, kteří nám postupně předvedli ukázky standartních a latinsko-amerických tanců. Skupina H5 pod vedením A. Ptáčkové nás obohatila moderním tancem.

Vyvrcholením plesu bylo losování deseti hlavních cen. Výhercům blahopřeji.

Děkuji mnohým řeholním komunitám, Charitám, firmám, rodičům, zaměstnancům, zastupitelům obcí z celé Moravy, absolventům a studentům AG za podporu. Bohu díky.

Za organizátory
Tomáš Zemánek

Fotografie J. Šafera a fotografie A. Přecechtělové.