Letošní školní rok je na volby skutečně bohatý. Od podzimu 2017 tak proběhly na naší škole už třetí studentské volby, organizované společností Jeden svět na školách.

Dne 16. 1. 2018 se na AG uskutečnilo druhé kolo Studentských prezidentských voleb, v němž studenti vybírali toho „svého“ ze dvou kandidátů, kteří postoupili v prvním kole skutečných voleb. Ve volební urně skončilo 245 platných lístků; 43 hlasů (17,6) získal stávající prezident Miloš Zeman, 202 hlasů (82,4) Jiří Drahoš.

V diskusích, které probíhaly nejen v hodinách společenských věd, se studenti shodovali v tom, že si nepřejí, aby kampaň byla vedena neslušným způsobem, aby na sebe stoupenci obou kandidátů nevražili či se znevažovali navzájem. Každý má právo na svůj názor, ale ten by měl prosazovat kultivovaně.

Ke zdárnému průběhu voleb velmi přispěla zodpovědná práce všech členů volební komise ve složení Alexandr Belis, Anna Burešová, Jan Herman a Šimon Kinc, kterým tímto děkuji.

A. Řezníčková