Cestovatelské přednášky jsme ve studentském klubu v novém kalendářním roce zahájili v pondělí 8. 1. 2018 na obzvláště zajímavé téma:  Medjugorje, místo modlitby. Paní vychovatelka Mgr. et. Bc. Barbora Němčáková na tomto známém poutním místě strávila rok života, o kterém nám velmi poutavě vyprávěla. Všichni přítomní projevovali velké nadšení, že v rámci projektového týdne budou moci toto místo také navštívit.