Sbor AVE pod vedením sbormistra Michaela Korbičky doprovázel zpěvem z kůru kaple Panny Marie úterní ročníkovou mši svatou.

1251

Další fotografie.