Ve čtvrtek 4. ledna a v pondělí 8. ledna 2018 se i na naší škole uskutečnila Tříkrálová sbírka. Ta je na AG již tradičně spojena s žehnáním pokojů a těch, kteří je obývají.

Domov mládeže obcházely dvě skupinky tříkrálových koledníků z řad studentů AG a konzervatoře za doprovodu jáhna Jirky Šůstka. Studentům byly vykropeny a požehnány jejich pokoje a vůně kadidla naplnila celý prostor domova mládeže. Kašpar, Melichar a Baltazar poté ještě všechny navštívené poprosili o finanční příspěvek na účely Charity ČR. Děkujeme koledníkům za tuto službu i všem, kteří na charitní dílo přispěli.