V závěru minulého roku se na našem gymnáziu uskutečnilo školní kolo 44. ročníku Olympiády v českém jazyce, v němž se ve dvou kategoriích utkalo celkem 56 soutěžících.

V úvodní části olympionici pracovali s textem K. Čapka a řešili např. úkoly týkající se lexikologie, větných členů nebo interpunkce.

V druhé části soutěže žáci psali text libovolného žánru na téma Vyřčená slova nelze vzít zpět.

Výsledky I. kategorie

  1. místo Martin Šiška, Sára Gilíková
  2. místo Jan Doubrava
  3. místo Agáta Kvapilíková

 

Výsledky II. kategorie

  1. místo Tereza Miltová
  2. místo Markéta Neubauerová
  3. místo Anna Burianová

 

Porota z řad vyučujících českého jazyka na AG udělila čestné uznání Báře Polišenské a Zuzaně Zavadilové.

Úspěšným řešitelům blahopřejeme!