Advent vystřídalo vánoční období a my si můžeme připomenout, jak jsme prožili dobu příprav na Vánoce na naší škole.

Od pondělí do středy se po celý advent jednotlivé třídy podílely na vedení rorátů a poté byly pozvány na malou snídani do čajovny. Studenti i zaměstnanci školy měli možnost se zapojit do adventní aktivity, díky níž se adventními hvězdami s úkoly postupně zdobil strom v kapli sv. Stanislava.

Ke krátkému zastavení nad texty Písma svatého byla každý den v kaplích k dispozici brožurka Průvodce adventem.

Pro žáky základních škol byl připraven předvánoční program s názvem Prožívat Vánoce každý den. V rámci této nabídky navštívilo naši školu asi 250 žáků z pěti základních škol v Kroměříži. Děti se mohly zamyslet, jakým způsobem je možné prožívat vánoční radost každý den, vyslechly si příběh o narození Ježíše Krista a odnesly si malý papírový betlém a stromeček s předsevzetím na každý den v novém roce.

V posledním prosincovém školním týdnu se studenti vydali potěšit pacienty do nemocnice na Malém Valu. Této návštěvě ale předcházela příprava v podobě napečení perníčků a jejich zdobení a balení. Do těchto činností se zapojili pedagogové a také mnozí studenti.

Na slavnostní adventní večeři se setkali studenti ubytovaní na domově mládeže a úryvkem z Písma svatého si připomněli příběh o narození Ježíše Krista.

Věříme, že si každý student či zaměstnanec školy mohl vybrat z uvedených aktivit a prožít dobu adventní s větší snahou o osobní růst v lásce k Bohu i ostatním lidem.