Vánoce nejsou jen o zběsilých nákupech, ale především o snaze dělat radost druhým. To studenti třídy 5.K dobře vědí, a proto jsme se dne 22. prosince vydali do domova důchodců na Riegrově náměstí obveselit ty, jejichž Vánoce by jinak byly poněkud osamělé.

Na programu bylo pásmo koled a následně povídání si s tamními dámami a pány. Někteří byli sdílnější než jiní, ale naprostou většinu naše návštěva i zpěv opravdu potěšily a na oplátku nás obšťastnili i nějakou tou historkou z dob jejich mládí. Když náš čas vypršel a sestřičky nás zdvořile vyprovodily, vraceli jsme se do školy s hřejivým vědomím, že tato akce příjemně obohatila obě strany.

Valerie Procházková, 5.K

Fotografie a video Thi Hong Thuy Nguyen

1228