Prožívat Vánoce každý den by chtěla většina dětí a nejspíš i dospělých. Tak se zároveň jmenoval předvánoční program pro základní školy, kterého se letos zúčastnilo 11 tříd z pěti kroměřížských škol, celkem asi 250 žáků. Na programu se kromě pastoračního centra podílel také náš student Václav Kubíček ze 4. ročníku, kterému tímto také děkujeme za ochotu a čas, který menším i větším návštěvníkům věnoval.

Dětí jsme se ptali, zda by chtěli prožívat Vánoce každý den a co je pro to třeba udělat. Pochopili, že je možné dělat druhým radost nejen o Vánocích, ale každý den, a to nejen dárky, ale především svou přítomností, ochotou pomáhat a prostřednictvím mnoha malých drobností, které jsou v jejich možnostech. Žáci se svými vyučujícími odcházeli spokojení a doufáme, že jejich odhodlání rozdávat radost nejen o Vánocích potrvá po celý rok.

1192