V rámci jedné z tréninkových hodin lezení se kluci a holky z horolezeckého kroužku pustili do nácviku slaňování, které někteří z nich, v této délce, absolvovali poprvé. K tomuto účelu využili prostoru schodišťové šachty u tělocvičny.

Nástup do slanění byl ze zábradlí ve druhém patře. Slaňování muselo být provedeno zcela přesně, neboť se zúčastnění museli proplétat současnou vánoční výzdobou, která je zde umístěna. Ke cti všem je fakt, že výzdoba neutrpěla žádnou újmu. Pochvala patří všem, kteří se do tohoto hlubokého volného prostoru odvážili.