Ve dnech 6.–8. 12. 2017 návštívili naši školu zástupci dívčího gymnázia z Kaufbeurenu, zástupkyně ředitele paní Ingeborg Gottstein a Dr. Martin Siegel. Časově byla návštěva omezená na pouhé tři dny, ale i tak si stihli naši hosté prohlédnout školu, byli přijati na radnici u pana místostarosty Pavla Motyčky, prohlédli si krásy zámku a obrazárny, ochutnali víno v arcibiskupských sklepích (tímto děkujeme panu Štěpánu Bekárkovi) a vyslechli advetní koncert školního sboru AVE.

S panem ředitelem Janem Košárkem hovořili naši hosté o další možnosti spolupráce obou škol.

Paní Gottstein i pan Siegel vnímli jako velmi povzbuzující páteční slavnostní mši svatou, která byla velmi radostná a rovněž je potěšil pozdrav pana biskupa Hrdličky v rodném jazyce.

Nezbývá než poděkovat všem, kteří se na úspěchu návštěvy podíleli.

Valerie Procházková

1150

1150

1150

1150

Další fotografie.