V pátek 8. prosince se studenti se svými třídními učiteli a dalšími zaměstnanci školy sešli ke společnému slavení poutní mše svaté v kostele P. Marie v Kroměříži. Slavnostní bohoslužbu celebroval olomoucký biskup Josef Hrdlička.

Ve své promluvě se biskup Josef podělil s přítomnými o několik myšlenek, které souvisí se slavností Neposkvrněného početí Panny Marie. Zdůraznil, že velmi mladá dívka Maria obstála ve svém poslání a úkolu, který dobrovolně přijala z rukou Boha. Mládí není překážkou ke konání velkých věcí. Dále zmínil období dospívání, ve kterém mladý člověk dozrává a rozkvétá, aby později mohl vydat ovoce. Poděkoval všem přítomným, kteří se účastnili Celostátního setkání mládeže v Olomouci a připomněl pozitivní reakci pořádkových služeb a policistů na celkový průběh této akce, zodpovědný přístup a chování mladých lidí.

Slavnostní bohoslužbu doprovodil svým zpěvem sbor AVE pod vedením Mgr. Michaela Korbičky.

Další fotografie.