P. Jiří Pospíšil, ředitel ADCM v Rajnochovicích byl v úterý 5. prosince hostem na večerní ročníkové mši svaté. V kázání přítomným nejen poradil, jak dobře prožít advent, ale také je povzbudil k podpoře snahy uspořádat v Praze Světové dny mládeže modlitbou a obětí. V SDM vidí jeden z prostředků, jak oživit víru v zemi, kde se SDM pořádají. Po mši svaté P. Jiří představil své spolupracovníky z Přístavu a krátce seznámil studenty s činností středisek ARCHA a PŘÍSTAV v Rajnochovicích.

1136

Další fotografie.